Yksi historia monimutkaistuvasssa maailmassa : Historian olemus ja historian suuret kertomukset luokanopettajaopiskelijoiden historiatietoisuudessa

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-3619-4
Title: Yksi historia monimutkaistuvasssa maailmassa : Historian olemus ja historian suuret kertomukset luokanopettajaopiskelijoiden historiatietoisuudessa
Author: van den Berg, Marko
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Applied Sciences of Education
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Belongs to series: Historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tutkimuksia - URN:ISSN:1459-5710
Abstract: One history in a multicomplex world The quintessence of history and grand historical narratives in the historical consciousness of class teacher students The study analyses the conception of history amongst class teacher students at the University of Helsinki. It also explores the expectations about the future that the students have on the basis of their views on history. The conceptions of the students are analysed against the background of the notion of one history which has been part of Western thought in the modern era and which is at the centre of the theoretical framework of this study. The Enlightenment project and the erosion of the role of the Church paved the way for the notion that history is an linear narrative of the progress of humankind and in which, implicitly, the Western countries are endowed with a special role as the vanguards of progress. In recent times these assumptions have been criticised by postmodernists and proponents of New History. The material of the study consists of interviews of twenty-two 19 26 years old class teacher students at the University of Helsinki. The topics in the interviews were the developments of the past and the future trajectories. The students conceived history as a field of knowledge that provides a unifying view on the world and helps to make today s world intelligible. Finnish history and global history were invested with features of a grand narrative of progress. In global history, progress and development were seen as characteristic of the Western world primarily. The students regarded the post-war Finnish history as a qualified success story in that they deplored the erosion of collectivist values and the rise of selfishness in recent decades. History was not conceived as a process of progress that would self-evidently continue in the future, but rather more as a field of contingency and cyclical change.The students regarded the increasing predominance of the market forces over democratically elected agencies, the antagonism between the West and the other parts of the world, and environmental risks as the major threats. Notwithstanding this general.pessimism about the future, the students had a very positive view of their own personal prospects. Keywords: historical consciouness, one history, future expectationsTutkimuksessani tarkastellaan luokanopettajaopiskelijoiden käsityksiä historiasta ja sen avaamista tulevaisuudennäkymistä. Tutkimushenkilöiden käsityksiä peilataan moderniin länsimaiseen ajatteluun, jossa historia on mielletty koko ihmiskuntaa koskevaksi edistyskertomukseksi. Ajatus koko maapalloa koskevasta historiasta, jolla on suunta kohti parempia aikoja valistuksen ja modernisaation hengessä on viime vuosikymmeninä saanut osakseen paljon kritiikkiä. Erityisesti kylmän sodan päättymisen jälkeinen uudenlainen maailmantilanne on synnyttänyt paljon epävarmuutta ja eriäviä näkemyksiä historian luonteen hahmottamisesta. Missä määrin ja miten yleinen epävarmuus suhtautumisessa historiallisen muutoksen luonteeseen heijastuu tulevien opettajien ajatteluun? Kysymys on tärkeä, sillä luokanopettajaopiskelijat välittävät aikanaan omassa työssään näkemyksiään ympäröivästä todellisuudesta suurelle joukolle nuoria. Tutkimus osoittaa, että luokanopettajaopiskelijat hahmottavat menneisyydestä edistyskertomuksia, mutta epäilevät vahvasti niiden jatkumista tulevaisuudessa. Muun muassa talouden toimijoiden jatkuvasti voimistuva esiinmarssi synkentää tutkimushenkilöiden tulevaisuutta koskevia odotuksia. Monessa suhteessa tulevaisuutta koskevat odotukset ovat suorastaan hätkähdyttävän pessimistisiä. Merkillepantavaa kuitenkin on, ettei pessimismi näytä ulottuvan opettajaopiskelijoiden omaan elämään. Uhkakuvien sävyttämän tulevaisuuden rinnalla he näkevät henkilökohtaisen tulevaisuutensa valoisana ja toiveikkaana. Tutkimuksessa pohditaan muun muassa sitä, millaiset syyt voisivat selittää tätä jyrkkää ristiriitaa.
URI: URN:ISBN:978-952-10-3619-4
http://hdl.handle.net/10138/20040
Date: 2007-01-13
Subject: kasvatustiede
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record