Koulun profiloitumisen haavoittuvuus : Tapaustutkimus opettajien vaihtuvuuden vaikutuksista Montessori-menetelmää soveltavassa yhdysluokassa 1-2

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe19991233
Title: Koulun profiloitumisen haavoittuvuus : Tapaustutkimus opettajien vaihtuvuuden vaikutuksista Montessori-menetelmää soveltavassa yhdysluokassa 1-2
Author: Knuuttila, Marja Helena
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Education, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 1998
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe19991233
http://hdl.handle.net/10138/20076
Thesis level: master's thesis
Abstract: The purpose of this study was to clarify connection between profilation of schools and changing of teachers. Corresponding with educational politics nowadays the authority of our school system has been delegated more and more to the level of schools. That makes it possible for schools to have right to decide quite independently of the contents, objectives and procedures of teaching offered. Schools have also right to make their own curriculums and so profile as they want to. By the movement of the labor also teachers change their working places. In practice this means that teachers move from schools and duties to another after different working periods. One can have various opinions concerning this kind of changing and its effects on school’s working atmosphere and all the parties of school world. Especially effects on some minor teaching unit can be considerable. The research was carried out in an elementary school of Helsinki, concentrating on the changing of teachers in a combined class taught with Montessori method. The research contained both pupils of the class, their parents and other teachers of the school. The research was carried out by studying literature, observing the class, making interviews of the pupils and teachers and having articles written by the parents. Because of the narrow amount of the research material and the case study nature of the research no generalizations of results showing various kinds of effects of the changing of teachers can be made.Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää koulujen profiloitumisen ja opettajien vaihtuvuuden välistä yhteyttä. Nykyisen koulutuspolitiikan mukaisesti koulujärjestelmämme päätäntävalta on siirtynyt yhä enemmän koulujen tasolle ja mahdollistaa siten kouluille oikeuden päättää melko itsenäisesti tarjoamansa opetuksen sisällöistä, tavoitteista ja menettelytavoista. Kouluilla on myös oikeus laatia omat opetussuunnitelmansa ja näin profiloitua haluamalleen painotusalueelle. Työvoiman liikkuvuuden myötä myös opettajat vaihtavat työpaikkaansa. Käytännössä tämä tarkoittaa opettajien siirtymistä kouluista ja tehtävistä toisiin eripituisten työskentelyjaksojen jälkeen. Tällaisesta vaihtuvuudesta ja sen vaikutuksista koulun työskentelyilmapiiriin sekä kaikkiin koulumaailman osapuoliin voidaan kuitenkin olla montaa eri mieltä. Erityisesti vaikutukset johonkin pienempään opetusyksikköön voivat olla melkoiset. Tutkimus toteutettiin eräässä helsinkiläisen ala-asteen koulussa, keskittyen opettajien vaihtuvuuden tarkasteluun Montessori-pedagogiikalla opetettavassa yhdysluokassa. Tutkimukseen sisällytettiin Montessori-luokan oppilaat, heidän vanhempansa sekä koulun opettajat. Tutkimus suoritettiin kirjallisuuteen perehtyen, luokkaa observoiden, oppilaita ja opettajia haastatellen sekä vanhemmilla kirjoitelmia teettäen. Aineiston suppeuden ja tutkimuksen case study -luonteen vuoksi vaihtuvuuden moninaisia vaikutuksia ilmentäviä tutkimustuloksia ei kuitenkaan voida yleistää.
Subject: profiloituminen
vaihtuvuus
vaihtuvuuden vaikutukset
Montessori-pedagogiikka
profilation
changing
effects of changing
Montessori method
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
tiiviste.pdf 16.49Kb PDF View/Open
koulunpr.pdf 425.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record