Hunnuttautuminen – pakko, mahdollisuus vai valinta? : somalialaisnaisten näkemyksiä hunnun käytöstä Suomessa

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Kotitalous- ja käsityötieteiden laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Education, Department of Home Economics and Craft Science en
dc.contributor Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för hushålls- och slöjdvetenskap sv
dc.contributor.author Kasurinen, Jaana
dc.date.issued 2001
dc.identifier.uri URN:NBN:fi-fe20021223
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/20110
dc.description.abstract Tutkimuksen tarkoituksena on syventää ymmärrystä somalialaisten naisten hunnuttautumisesta Suomessa. Tutkimuksessa käsitellään etnisyyttä ja identiteettiä, maahanmuuttajan kotoutumisen helpottamista oman kulttuurin avulla sekä islamin uskon ja hunnun välistä yhteyttä. Huntua tarkastellaan sekä historialliselta että uskonnolliselta pohjalta. Tutkimuksessa tutustutaan myös Koraanin naisille antamiin pukeutumisohjeisiin. Tutkimuksen empiirinen osa toteutetaan kvalitatiivisena tutkimuksena fenomenologispainotteisen sisällönanalyysin avulla. Fenomenologisen tutkimusmenetelmän tarkoituksena on tavoittaa ihmisen kokemusmaailma ja etsiä yhteisiä sisältöjä yksilöllisistä kokemismaailmoista. Aineisto on kerätty teemahaastatteluilla ja aineistona on kymmenen somalialaisnaisen haastattelut. Osa naisista hunnuttautuu, osa ei. Tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että naiset päättävät itse omasta hunnuttautumisestaan. Tärkein syy somalialaisnaisten hunnuttautumiselle on uskonnon ilmaiseminen. Muita syitä ovat turvan hakeminen uskonnosta, yhteenkuuluvuuden tunteen lisääminen, uskonnon ohjeiden henkilökohtainen tulkinta, etnisen juhlavaatteen peittäminen ulkona, miehen suojaaminen naisen kauneudelta sekä hunnuttautuminen moskeijassa ja rukoillessa. Piilevänä syynä mainittakoon länsimaisen kulttuurin vastustaminen. Hunnuttautumattomuutta puolestaan voidaan perustella naisten itsenäisyyden tarpeella, hunnun epäkäytännöllisyydellä, modernisuuden tavoittelulla, erilaisten pukeutumistyylien vaihtelulla, uuteen kulttuuriin sopeutumisella, omasta kulttuurista luopumisella ja uskonnon ulkoisesta korostamisesta luopumisella. Huntu ei kuulu somalialaiseen kulttuuriin, vaan se on muualta omaksuttu tapa. fi
dc.description.abstract The purpose of this research is to deepen the understanding of the culture of the veil among Somali women in Finland. The research deals with ethnicity, identity, easing the immigrant's readjustment with the help of one's own culture, and the connection between the religion of Islam and the veil. The veil will be studied from both the historical and religious point of view. The research will also familiarize the reader with the dress code for women in the Koran. The empirical part of the research is carried out as a qualitative study with the help of content analysis, with emphasis in phenomenology. The aim of the phenomenological research method is to reach a person's experience world, and to search for common contents from individual experiences. The material for this study has been collected by interviewing ten Somali women. Some of the women wear veils, some do not. It can be said, on the ground of this research, that the decision about taking on the veil is made by the women themselves. The main cause for wearing the veil is to indicate religiousness. As other motives we can see a search for security, enhancing of solidarity, individual interpretation of the instructions of the religion, covering the ethnic dress while outside, protecting men from the beauty of women, and wearing the veil in the mosque or while praying. As a latent motive we can point out the resisting of Western culture. Not wearing the veil can be justified by the women's need for independence, the veil being unpractical, the want of modernity, the alternation of different ways of dressing, the adaptation of the new culture, abandoning one's own culture, and abandoning the external emphasizing of the religion. Also the veil is not part of the Somali culture; it is a habit adapted from elsewhere. en
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.
dc.subject ethnicity en
dc.subject identity en
dc.subject the culture of an immigrant en
dc.subject religion en
dc.subject Islam en
dc.subject veil en
dc.subject taking on the veil en
dc.subject phenomenology en
dc.subject content analysis en
dc.subject etnisyys fi
dc.subject identiteetti fi
dc.subject maahanmuuttajan kulttuuri fi
dc.subject uskonto fi
dc.subject islam fi
dc.subject huntu fi
dc.subject hunnuttautuminen fi
dc.subject fenomenologia fi
dc.subject sisällönanalyysi fi
dc.title Hunnuttautuminen – pakko, mahdollisuus vai valinta? : somalialaisnaisten näkemyksiä hunnun käytöstä Suomessa fi
dc.title.alternative Taking on the Veil – Necessity , Possibility or Choice? : What Somali Women Think About Wearing t he Veil in Finland en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Craft Science en
dc.subject.discipline Käsityötiede fi
dc.subject.discipline Slöjdvetenskap sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi-fe20021223

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
hunnutta.pdf 3.213Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record