Nuorten mielikuvia kouluruokailusta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201004071619
Title: Nuorten mielikuvia kouluruokailusta
Author: Jäntti, Katja
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2010
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201004071619
http://hdl.handle.net/10138/20115
Thesis level: master's thesis
Discipline: Home economics
Kotitaloustiede
Hushållsvetenskap
Abstract: Knowledge of healthy food does not move alone our food choice. One also needs a piece of tongue evidence that food tastes good. Way to eat is part of our lifestyle. It is important to eat same foods with one's friend. Aims: The overall aim of this study was to find out how youngsters themselves feel and sense of the school lunch, both food and whole lunch situation. This study has three specific research problems. The research problems are: 1. How the youngsters sense their school lunch events? 2. How the youngsters experience the physical conditions of their school lunch events? 3. How the youngsters think their lunch events could be changed? Methods: The data is collected in spring 2009 from two secondary school at the Kaarina city. The respondents were ninth grader. They were studying optional home economics classes. The number of respondents was 28 pupils. The respondents wrote a story, describing what kind of their school lunch situation should be. The story was based on youngsters own vision of school lunch situations. In this study the material is collected by the narrative method and the stories were analyzed with qualitative content analysis. Results and conclusions: According to the results these youngsters wanted their lunch to be more cosier and also more quiet. School lunches should be the moment when they can eat in peace and at the same talk with their friends in the pleasant surroundings. The food selection should be more varied, including both salad and main food as well as bread.Ruokailuun liittyviä valintoja ei muuta pelkkä tieto ruokien terveellisyydestä, vaan tarvitaan myös oman kielen antama todistus ruoan maistuvuudesta. Tapa syödä on osa elämäntapaa, jossa toveripiirin vaikutus vähitellen lisääntyy; syödään mitä kaveritkin syö. Opettaessani kotitaloutta nuorille olen havainnut, että tänä päivänä nuorten käsitys ruoka-aineiden alkuperästä on usein varsin suppea. Käsitys kuitenkin tilapäisesti tai pysyvästi laajenee esimerkiksi erilaisten ruokaskandaalien vaikutuksesta. Opettajan työn haaste ja toisaalta myös mielenkiintoisuus on ymmärtää oppilaiden taustojen erilaisuutta ja näin ollen luoda oppimisympäristö, jossa erilaisen kulttuuritaustan omaavat oppilaat ja opettaja pääsevät yhteisymmärrykseen ruokavalinnoista. Tavoitteet: Tutkimuksessa on tarkoituksena selvittää tarinoiden avulla miten nuoret kokevat ja aistivat kouluruokailun, niin itse ruoan kuin myös koko ruokailutilanteen. Tutkimuksen teemat ja tutkimuskysymykset ovat: 1) Minkälaisena nuoret aistivat kouluruokailun? 2) Minkälaisiksi nuoret kokevat ruokailutilanteen puitteet? 3) Miten ruokailutilannetta tulisi nuorten mielestä muuttaa? Aineisto kerättiin keväällä 2009 kahdessa Kaarinan kaupungin yläkoulussa, kaksi yhdeksännen luokan valinnaisen kotitalouden opetusryhmää kirjoittivat tarinat. Oppilaat kirjoittivat kertomuksen siitä millaisen he haluaisivat kouluruokailun kokonaisuudessaan olevan. Tarinan alkuun oli annettu pieni johdatteleva teksti. Menetelmät: Aineisto kerättiin eläytymismenetelmällä. Mukana tutkimuksessa oli 28 oppilasta peruskoulun yhdeksänneltä luokalta, osallistujat koostuivat kahden eri koulun oppilaista. Tutkimukseen osallistujat kirjoittivat tarinan kouluruokailusta, tarina pohjautui mielikuviin. Aineiston analyysi toteutettiin käyttäen sisällön analyysia. Tulokset ja johtopäätökset: Tämän tutkimuksen mukaan nuoret kaipaavat ruokailusta tapahtumana kodikkaampaa ja rauhallisempaa. Hetkeä, jossa voisi rauhassa syödä ja jutella kavereiden kanssa viihtyisässä ympäristössä. Itse ruokaan kaivattiin enemmän valikoimaa, niin salaatteihin kuin pääruokavaihtoehtoihin sekä myös leipävalikoimaan kaivattiin monipuolisuutta lisää.
Subject: school lunches
youngters
imagination's
kouluruokailu
mielikuvat
nuoret
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
nuortenm.pdf 613.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record