Levottomat Tuhkimot : Etnografinen tutkimus nuorten tyttöjen suhtautumisesta väkivaltaan Levottomat Tuhkimot -tyttöväkivaltaprojektin keskusteluryhmässä

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Soveltavan kasvatustieteen laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Applied Sciences of Education en
dc.contributor Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad pedagogik sv
dc.contributor.author Honkanen, Piritta
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri URN:NBN:fi-fe201008182329
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/20134
dc.description.abstract In recent years girls' increased violence has been a topical issue. Including the voices of the girls' themselves engaged to violent offending is therefore essential. The goal for this research was to make sense of girls' stance toward violence in the project Restless Cinderellas' discussion group for violent girls. The methodological approach was ethnographic and the data was collected by using the method of participant observation. Girls' stance toward violence was explored by asking the data following questions: 1. What is the purpose of violent behaviour? 2. Which issues motivate for violence? 3. What alternatives exist for violent behaviour? In a thick description of research material this study also aimed to chart if there was any change in girls' attitudes due to participation on violence preventative discussion group. The ethnographic data was extensive and consisted of observations, start, - middle, - and end point group discussion records, fieldnotes, self report-questionnaires and feedback documentary. The four girls that participated on this study were 14-15-years old by the time of research. They came from one elementary school in the capital region. They were chosen to the group based on NFG's youth workers interview. The girls were allocated to the group by the school's student welfare group because of their violent behaviour on school time. The analysis was qualitative and the concepts were created through theory triangulation. These concepts were exploited to exam girls' violent attitudes. The study shows that violence was used to pitch for justice, lesson and respect. The factors that motivated on using violence were experienced insult, betrayal and concatenation of violence. Alternatives for violence were the circle of success and value consciousness. In the dialectics between the research documentaries some changes in girls' attitudes heaved into sight. However, the study could not show reliable connection between the changes and participation on discussion group. en
dc.description.abstract Nuorten tyttöjen lisääntynyt väkivaltaisuus on ollut viimeisten vuosien paljon pohdittu teema. Siksi itse väkivaltaa käyttävien tyttöjen äänen liittäminen mukaan keskusteluun on tärkeää. Tutkimuksen tavoitteena oli kuvata Levottomat Tuhkimot -tyttöväkivaltaprojektin keskusteluryhmään osallistuneiden nuorten tyttöjen suhtautumista väkivaltaan. Tutkimusote oli etnografinen, jossa pääasiallisena tiedonkeruumenetelmänä toimi osallistuva havainnointi. Tyttöjen suhtautumista väkivaltaan selvitettiin kysymyksillä: 1. Mitä väkivallalla halutaan saavuttaa? 2. Mitkä asiat motivoivat väkivallan käyttöön? 3. Millaisia vaihtoehtoja väkivallan käytölle on? Aineiston vuoropuhelussa haluttiin lisäksi tarkastella, tapahtuiko tyttöjen suhtautumisessa muutosta keskusteluryhmän aikana. Tutkimusaineisto oli etnografisen tyylin mukaan laaja ja koostui alku-, keski- ja loppuvaiheen ryhmäkeskustelunauhoitteista, kenttämuistiinpanoista sekä tyttöjen täyttämistä itsearviointi- ja palautelomakkeista. Ryhmään osallistuneet neljä tyttöä olivat tutkimushetkellä iältään 14-15-vuotiaita ja he tulivat yhdestä pääkaupunkiseudun koulusta. Tytöt valittiin keskusteluryhmään NFG: n ohjaajan tekemien haastattelujen perusteella. Valintaperusteena oli koulun oppilashuoltoryhmän ilmoittama väkivaltainen käyttäytyminen kouluaikana. Laadullinen analyysi oli teorialähtöinen ja siinä muodostettiin tutkimuskysymysten avulla käsitteitä, joiden kautta väkivaltasuhtautumista tarkasteltiin. Tutkimuksessa selvisi, että väkivallalla tavoiteltiin oikeutta, opetusta ja kunniaa. Väkivaltaan motivoivina tekijöinä nähtiin loukkauksen kokeminen, petetyksi tuleminen ja väkivallan ketjuuntuminen. Vaihtoehtoina väkivallalle koettiin onnistumisen kehä ja arvotietoisuus. Aineiston vuoropuhelussa selvisi, että tyttöjen suhtautumisessa väkivaltaan tapahtui muutoksia ryhmän aikana. Sitä, liittyivätkö muutokset ryhmään toimintaan, ei kuitenkaan voitu luotettavasti osoittaa. fi
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.
dc.title Levottomat Tuhkimot : Etnografinen tutkimus nuorten tyttöjen suhtautumisesta väkivaltaan Levottomat Tuhkimot -tyttöväkivaltaprojektin keskusteluryhmässä fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Special Education en
dc.subject.discipline Erityispedagogiikka fi
dc.subject.discipline Specialpedagogik sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi-fe201008182329

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
levottom.pdf 898.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record