Brain activity during selective and divided attention

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3543-8
Title: Brain activity during selective and divided attention
Author: Salo, Emma
Other contributor: Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta, Medicum
Helsingfors universitet, medicinska fakulteten, Medicum
University of Helsinki, Faculty of Medicine, Medicum, Department of Psychology and Logopedics, Faculty of Medicine
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017-09-04
Language: en
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3543-8
http://hdl.handle.net/10138/201576
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: This thesis investigated brain activity with functional magnetic resonance imaging (fMRI) during selective and divided attention. Selective attention refers to the ability to selectively attend and process certain stimuli while ignoring others. Divided attention is needed, when two or more tasks requiring selective attention are performed in parallel. However, attention is easily caught by sudden changes in the environment. Brain activity and task performance during distracted and undistracted attention was also compared. The results showed that selective attention to auditory or visual modality enhanced activity in the auditory and visual cortices, respectively. However, the results also implied that the effects of selective attention may be influenced by task-irrelevant variation of the stimuli. The present thesis also showed that during divided attention, when two cognitively demanding tasks are performed in parallel, brain activity is enhanced in cortical areas in relation to the two tasks performed one at a time. Such activity enhancements specifically associated with divided attention were found in left middle frontal cortex during several different divided attention tasks. This suggests that division of attention requires specific, higher-level cognitive processes not needed in other attention-engaging tasks. However, not all dual tasks were associated with frontal activity enhancements. Complex selective attention tasks performed in parallel with another selective attention task may influence the higher-level cognitive processes or integration of two tasks needed during dual tasking.Tämä väitöskirja tutki valikoivaan ja jaettuun tarkkaavaisuuteen liittyvää aivotoimintaa toiminnallisen magneettikuvauksen (fMRI) avulla. Valikoivalla tarkkaavaisuudella tarkoitetaan kykyä huomioida ja käsitellä tiettyjä ärsykkeitä samanaikaisesti, kun muut ympäristön ärsykkeet jätetään huomiotta. Jaetulla tarkkaavaisuudella viitataan tilanteeseen, jolloin kahta tai useampaa valikoivaa tarkkaavaisuutta vaativaa tehtävää suoritetaan samanaikaisesti. Yllättävät muutokset ympäristössä voivat kuitenkin johtaa tarkkaavaisuutta vaativan tehtävän häiriintymiseen. Lisäksi tutkittiin yllättävien häirintä-ärsykkeiden vaikutusta aivotoimintaan ja tehtäväsuoriutumiseen. Tulokset osoittavat, että valikoiva tarkkaavaisuus ääniin tai kuviin johti aivotoiminnan vilkastumiseen vastaavilla kuulo- ja näköaivokuoren alueilla. Tulokset kuitenkin antoivat viitteitä myös siitä, että tehtävän kannalta epäolennaiset muutokset ärsykeympäristössä vaikuttaisivat valikoivan tarkkaavaisuuden aikaiseen aivotoimintaan. Tulokset osoittivat myös, että jaettaessa tarkkaavaisuutta kahden samanaikaisen tehtävän välillä, aivotoiminta vilkastuu aivokuorella verrattuna tehtävien suoritukseen yksitellen. Tällaista aivotoiminnan vilkastumista havaittiin vasemman keskiotsalohkon alueilla useiden erilaisten kaksoistehtävien aikana. Nämä tulokset voisivat viitata siihen, että jaettu tarkkaavaisuus vaatii erityisiä kognitiivisia resursseja, joita muut tarkkaavaisuutta vaativat tehtävät eivät edellytä. Kaikkien jaettua tarkkaavaisuutta vaativien tehtävien aikana ei kuitenkaan havaittu aivotoiminnan vilkastumista otsalohkojen alueilla. Tämä taas voisi viitata siihen, että monimutkaiset osatehtävät jaetun tarkkaavaisuuden aikana saattavat vaikuttaa jaetun tarkkaavaisuuden vaatimiin kognitiivisiin prosesseihin tai kahden samanaikaisen tehtävän integraatioon, jota suoriutuminen kaksoistehtävässä vaatii.
Subject:
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
BRAINACT.pdf 2.343Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record