Early detection of type 2 diabetes mellitus in Chinese and Indian adult population

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta, Hjelt-instituutti fi
dc.contributor Helsingfors universitet, medicinska fakulteten, Hjelt-institutet sv
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Medicine, Hjelt Institute en
dc.contributor.author Gao, Weiguo fi
dc.date.accessioned 2010-11-25T11:21:46Z
dc.date.available 2010-11-25T11:21:46Z
dc.date.issued 2010-04-27 fi
dc.identifier.uri URN:ISBN:978-952-10-4866-1 fi
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/20336
dc.description.abstract Objectives of this study were to determine secular trends of diabetes prevalence in China and develop simple risk assessment algorithms for screening individuals with high-risk for diabetes or with undiagnosed diabetes in Chinese and Indian adults. Two consecutive population based surveys in Chinese and a prospective study in Mauritian Indians were involved in this study. The Chinese surveys were conducted in randomly selected populations aged 20-74 years in 2001-2002 (n=14 592) and 35-74 years in 2006 (n=4416). A two-step screening strategy using fasting capillary plasma glucose (FCG) as first-line screening test followed by standard 2-hour 75g oral glucose tolerance tests (OGTTs) was applied to 12 436 individuals in 2001, while OGTTs were administrated to all participants together with FCG in 2006 and to 2156 subjects in 2002. In Mauritius, two consecutive population based surveys were conducted in Mauritian Indians aged 20-65 years in 1987 and 1992; 3094 Indians (1141 men), who were not diagnosed as diabetes at baseline, were reexamined with OGTTs in 1992 and/or 1998. Diabetes and pre-diabetes was defined following 2006 World Health Organization/ International Diabetes Federation Criteria. Age-standardized, as well as age- and sex-specific, prevalence of diabetes and pre-diabetes in adult Chinese was significantly increased from 12.2% and 15.4% in 2001 to 16.0% and 21.2% in 2006, respectively. A simple Chinese diabetes risk score was developed based on the data of Chinese survey 2001-2002 and validated in the population of survey 2006. The risk scores based on β coefficients derived from the final Logistic regression model ranged from 3 – 32. When the score was applied to the population of survey 2006, the area under operating characteristic curve (AUC) of the score for screening undiagnosed diabetes was 0.67 (95% CI, 0.65-0.70), which was lower than the AUC of FCG (0.76 [0.74-0.79]), but similar to that of HbA1c (0.68 [0.65-0.71]). At a cut-off point of 14, the sensitivity and specificity of the risk score in screening undiagnosed diabetes was 0.84 (0.81-0.88) and 0.40 (0.38-0.41). In Mauritian Indian, body mass index (BMI), waist girth, family history of diabetes (FH), and glucose was confirmed to be independent risk predictors for developing diabetes. Predicted probabilities for developing diabetes derived from a simple Cox regression model fitted with sex, FH, BMI and waist girth ranged from 0.05 to 0.64 in men and 0.03 to 0.49 in women. To predict the onset of diabetes, the AUC of the predicted probabilities was 0.62 (95% CI, 0.56-0.68) in men and 0.64(0.59-0.69) in women. At a cut-off point of 0.12, the sensitivity and specificity was 0.72(0.71-0.74) and 0.47(0.45-0.49) in men; and 0.77(0.75-0.78) and 0.50(0.48-0.52) in women, respectively. In conclusion, there was a rapid increase in prevalence of diabetes in Chinese adults from 2001 to 2006. The simple risk assessment algorithms based on age, obesity and family history of diabetes showed a moderate discrimination of diabetes from non-diabetes, which may be used as first line screening tool for diabetes and pre-diabetes, and for health promotion purpose in Chinese and Indians. en
dc.description.abstract Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia miten diabeteksen esiintyvyys on muuttunut Kiinassa ja kehittää kiinalaista ja intialaista alkuperää olevaa aikuisväestöä varten yksinkertaiset riskinarviointialgoritmit, joiden avulla voidaan tunnistaa henkilöt, joilla on suuri riski sairastua diabetekseen tai aiemmin diagnosoimaton diabetes. Tutkimus koostui kahdesta peräkkäisestä väestötutkimuksesta Kiinassa sekä Mauritiuksen intialaisväestön prospektiivisesta tutkimuksesta. Kiinalaisissa väestötutkimuksissa tehtiin satunnaisotanta 20-70 vuotiaista kiinalaisista vuosina 2001-2002 (n=14592) ja 35-74 vuotiaista vuonna 2006 (n=4416). Seulonta suoritettiin kaksivaiheisena 12436 henkilölle vuonna 2001. Ensisijainen seulontatesti oli kapillaariverinäytteestä tehty paastoglukoosin määritys, jota seurasi normaali kahden tunnin 75g glukoosirasituskoe,. Glukoosirasituskoe ja kapillaarinäytteestä tehty paastoglukoosin määritys tehtiin kaikille tutkittaville vuonna 2006 ja 2156 tutkittavalle vuonna 2002.Mauritiuksen 20-65-vuotiaassa intialaisperäisessä väestössä toteutettiin kaksi peräkkäistä väestötutkimusta vuosina 1987 ja 1992. Niille 3094 intialaiselle (1141 miestä), joilla ei todettu olevan diabetesta lähtötilanteessa, tehtiin glukoosirasituskokeet vuosina 1992 ja/tai 1998. Diabetes ja sen esiasteet määriteltiin vuoden 2006 World Health Organization/ International Diabetes Federation kriteerien mukaisesti. Ikävakioitu, ikä- ja sukupuolispesifinen diabeteksen ja sen esiasteiden vallitsevuus kiinalaisessa aikuisväestössä kasvoi merkitsevästi vuosien 2001 ja 2006 välillä; diabeteksen osalta 12.2 %:sta 16.0 %:iin ja esiasteiden osalta 15.4 % :sta 21.2 %:iin. Yksinkertainen kiinalainen diabeteksen riskitesti kehitettiin pohjautuen kiinalaiseen 2001–2002 väestötutkimukseen ja sen osuvuus varmennettiin vuoden 2006 väestötutkimusaineistolla. Logistisen regressiomallin kertoimiin (β) perustuvat riskipisteet vaihtelivat välillä 3-32. Kun riskipisteitä testattiin vuoden 2006 tutkimuksen väestöön, riskipisteiden AUC (ROC-käyrän alle jäävä pinta-ala) pistemäärä diagnosoimattomalle diabetekselle oli 0.67 (95% CI, 0.65-0.70), tulos, joka oli alempi kuin kapillaarinäytteestä tehdyn paastoglukoosin määrityksen AUC ( 0.76 [0.74-0.79]), mutta samankaltainen kuin HbA1c:n AUC (0.68 [0.65-0.71]). Kun katkaisukohtana oli 14 riskitestipistettä, sen herkkyys aiemmin diagnosoimattoman diabeteksen toteamiselle oli 0.84 (0.81-0.88) ja herkkyys 0.40 (0.38-0.41). Mauritiuksen intialaisväestön tutkimuksessa painoindeksi (BMI), vyötärön ympärys, suvussa esiintynyt diabetes ja glukoosi ennustivat itsenäisesti tulevaa diabetesta..Coxin regressiomallista johdetut diabeteksen kehittymisen todennäköisyysennusteet, kun mallissa selittäjinä olivat sukupuoli, suvussa esiintynyt diabetes, BMI ja vyötärön ympärys, vaihtelivat välillä ,0.05-0.64 miehillä ja 0.03-0.49 naisilla. Ennustettaessa diabeteksen alkamisajankohtaa, ennustetun todennäköisyyden AUC oli 0.62 (95% CI, 0.56-0.68) miehillä ja 0.64(0.59-0.69) naisilla. Käytettäessä katkaisupisteenä 0.12:a, herkkyys oli 0.72(0.71-0.74) ja tarkkuus 0.47(0.45-0.49) miehillä. Vastaavat luvut naisilla olivat 0.77(0.75-0.78) ja 0.50(0.48-0.52). Yhteenvetona voidaan todeta, että diabeteksen esiintyvyys kasvoi nopeasi Kiinassa vuodesta 2001 vuoteen 2006. Yksinkertainen riskinarviointialgoritmi oli mahdollista kehittää. Se perustui ikään, lihavuuteen ja suvussa esiintyneeseen diabetekseen, osoitti kohtalaista erottelukykyä diabeteksen ja normaalin glukoosiaineenvaihdunnan välillä. Sitä voidaan käyttää terveyden edistämistarkoituksiin sekä ensisijaisena työkaluna seulottaessa diabetesta ja sen esiasteita kiinalaista ja intialaista alkuperää olevilla henkilöillä. fi
dc.language.iso en fi
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.relation.isformatof URN:ISBN:978-952-10-4865-4 fi
dc.relation.isformatof Department of Public Health, 0355-7979 fi
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dc.subject lääketiede fi
dc.title Early detection of type 2 diabetes mellitus in Chinese and Indian adult population en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Doktorsavhandling (sammanläggning) sv
dc.ths Qiao, Qing fi
dc.opn Schwarz, Peter fi
dc.type.dcmitype Text fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
earlydet.pdf 711.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record