Obesity, Smoking and Dieting

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-1376-8
Title: Obesity, Smoking and Dieting
Author: Saarni, Suoma
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Medicine, Department of Public Health
Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta, kansanterveystieteen laitos
Helsingfors universitet, medicinska fakulteten, institutionen för folkhälsovetenskap
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2008-04-11
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-1376-8
http://hdl.handle.net/10138/20345
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: Lihavuus ja ylipaino ovat viime vuosikymmeninä yleistyneet; jo yli puolet länsimaiden väestöstä on ylipainoisia ja viidennes lihavia. Varsinkin nuorilla ylipainon lisääntyminen on ollut nopeaa. Ylipaino, erityisesti yhdistettynä vyötärölihavuuteen, sekä tupakointi lisäävät sairastavuutta sydän- ja verisuonisairauksiin, metabolisiin sairauksiin, kuten diabetekseen, sekä moniin syöpiin. Lihavuus ja tupakointi ovatkin kehittyneiden maiden tärkeimpiä ehkäistävissä olevia kuolinsyitä. Samanaikaisesti ylipainon kanssa laihduttaminen ja jopa terveydelle haitalliset laihdutusmenetelmät, kuten tupakointi painonhallintakeinona on tullut yhä yleisemmäksi. Nopeaan painonpudotukseen tähtäävällä laihduttamisella on usein terveydelle haitallisia seurauksia kuten painon nousu yli alkuperäisen painon ja kehon rasvajakauman muuttuminen epäterveellisemmäksi. Kolme neljännestä merkittävästi laihduttaneista kertoo painon nousseen takaisin. Tupakoinnin ja toistuvan laihduttamisen vaikutukset ylipainon ja lihavuuden kehittymiselle kytkeytyvät toisiinsa. Tässä väitöskirjatyössä tutkittiin toistuvan laihduttamisen ja tupakoinnin vaikutusta kehon painoon ja lisäksi tupakoinnin vaikutusta vyötärölihavuuden kehittymiseen. Työn toisena tavoitteena oli tutkia, kuinka voimakkaasti tupakointi ja toistuva laihduttaminen liittyvät toisiinsa suomalaisilla ja onko tämä yhteys erilainen eri ikäryhmissä ja sukupuolilla. Työ perustuu kolmeen laajaan kyselyaineistoon: Nuorten Kaksosten Terveystutkimuksen (englanniksi FinnTwin16) aineistossa on seurattu 1975-79 syntyneitä kaksosia 16, 17, 18 ja 24 vuoden ikäisinä (N=5563). Suomen kaksoskohortin aineisto (N= 12 793) on kerätty vuonna 1990 samaa sukupuolta olevilta, vuosina 1930-57 syntyneiltä kaksosilta. Entisten huippu-urheilijoiden (N=1838) ja heille kaltaistettujen verrokkien (N=834) seurantatutkimuksessa tiedot on kerätty vuosina 1985, 1995 ja 2001. Pituus, paino ja tupakointi on kysytty kaikissa kyselyissä. Kaksoset vastasivat laihdutuskäyttäytymistä koskeviin kysymyksiin. Urheilijoiden laihdutuskäyttäytyminen pääteltiin lajin perusteella, sillä toistuvan laihduttamisen tiedetään olevan yleistä painoluokissa urheilevilla urheilijoilla (esim.painijat, nyrkkeilijät). Nuoruusiän tupakointi ennusti vyötärölihavuutta molemmilla sukupuolilla ja lisäksi ylipainoisuutta naisilla. Toistuva laihduttaminen oli yhteydessä myöhempään painonnousuun ja lihavuuteen miehillä. Lisäksi toistuvan laihduttamisen ja tupakoinnin todettiin liittyvän toisiinsa nuorilla aikuisilla. Vanhemmissa ikäluokissa miehet, jotka tupakoivat, laihduttivat harvemmin kuin tupakoimattomat. Lihavuuteen ja vyötärölihavuuteen liittyvän oheissairastavuuden ennaltaehkäisyssä tupakoinnin ja toistuvan laihduttamisen vähentäminen saattavat olla aiemmin luultua tehokkaampia keinoja.Overweight and obesity have become more prevalent during the last decades; more than half of the western population is now overweight and a fifth obese. Especially among adolescents has the increase in overweight prevalence been rapid. Overweight combined with a large waist circumference (i.e. abdominal obesity) and smoking increase the morbidity of cardiovascular disease, metabolic diseases, like diabetes, and many cancers. Obesity and smoking are two leading causes of preventable death in developed countries. Paralleling the escalating trends in obesity, dieting and especially health compromising dieting methods, including smoking motivated by weight control reasons, are becoming more prevalent. Dieting for rapid weight loss usually leads to weight regain with possible extra pounds and detrimental effects in fat distribution or other health measures. Three quarters of those with intentional weight loss more than 5 kg reports regaining it all. Smoking and dieting seem to be intertwined with the way that they affect the development of overweight and obesity. In this study the effects of recurrent dieting and smoking on body weight were examined. In addition the effect of smoking on the development of abdominal obesity was studied. A further aim was to clarify how strongly smoking and recurrent dieting are associated among Finnish men and women at different ages. Three different data sets were used in this study. FinnTwin16 consists of virtually all twins born between 1975 and 1979 (N=5563), surveyed at ages 16, 17, 18.5 and 24 years. The Finnish Twin Cohort includes 12 793 same-sex twins born between 1930 and 1957 surveyed in 1990. The Cohort of male elite athletes consists of 1838 athletes and 834 matched referents surveyed at 1985, 1995 and 2001. Self-reported height, weight and smoking are included in all questionnaires. Dieting behaviour was self-reported in twin data and based on sport among athletes. It is known that recurrent dieting with regains is common among sportsmen in sports with weight classes like boxing and wrestling. Smoking in adolescence predicted later abdominal obesity in both sexes and overweight among women. Recurrent dieting among men was found to predispose for later weight gain and obesity. Smoking was associated with recurrent dieting among young men and women, but among older men the association was the opposite. Smoking prevention and discouragement of unnecessary dieting might be more effective tools against later morbidity associated with obesity and abdominal obesity than previously thought.
Subject: lääketiede, kansanterveystiede
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
obesitys.pdf 336.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record