Tree mortality and deadwood dynamics in late-successional boreal forests

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, metsatieteiden laitos fi
dc.contributor Helsingfors universitet, agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten, institutionen för skogsvetenskaper sv
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest Sciences en
dc.contributor.author Aakala, Tuomas fi
dc.date.accessioned 2010-11-25T11:34:27Z
dc.date.available 2010-11-25T11:34:27Z
dc.date.issued 2010-02-26 fi
dc.identifier.uri URN:ISBN:978-951-651-290-0 fi
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/20626
dc.description.abstract Here I aimed at quantifying the main components of deadwood dynamics, i.e. tree mortality, deadwood pools, and their decomposition, in late-successional boreal forests. I focused on standing dead trees in three stand types dominated by Picea mariana and Abies balsamea in eastern Canada, and on standing and down dead trees in Picea abies-dominated stands in three areas in Northern Europe. Dead and living trees were measured on five sample plots of 1.6-ha size in each study area and stand type. Stem disks from dead trees were sampled to determine wood density and year of death, using dendrochronological methods. The results were applied to reconstruct past tree mortality and to model deadwood decay class dynamics. Site productivity, stand developmental stage, and the occurrence of episodic tree mortality influenced deadwood volume and quality. In all study areas tree mortality was continuous, leading to continuity in deadwood decay stage distribution. Episodic tree mortality due to either autogenic or allogenic causes influenced deadwood volume and quality in all but one study area. However, regardless of productivity and disturbance history deadwood was abundant, accounting for 20 53% of total wood volume in European study areas, and 15 27% of total standing volume in eastern Canada. Deadwood was a persistent structural component, since its expected residence time in early- and midstages of decay was 18 yr even in the area with the most rapid decomposition. The results indicated that in the absence of episodic tree mortality, stands may eventually develop to a steady state, in which deadwood volume fluctuates around an equilibrium state. However, in many forests deadwood is naturally variable, due to recurrent moderate-severity disturbances. This variability, the continuous tree mortality, and variation in rates of wood decomposition determine the dynamics and availability of deadwood as a habitat and carbon storage medium in boreal coniferous forest ecosystems. en
dc.description.abstract Luonnontilaisissa metsissä puuston kuolleisuus ja kuolleen puun lahoaminen ovat huonosti tunnettuja prosesseja, vaikka näiden merkitys metsäekosysteemien toiminnalle, biodiversiteetin säilyttämiselle ja hiilen kierrolle onkin laajalti tiedostettu. Tässä väitöskirjatyössä tutkittiin puuston kuolleisuutta, kuolleen puun määrää ja laatua, sekä niiden muutosta lahoamisen seurauksena vanhoissa boreaalisissa metsissä. Tutkimuksessa keskityttiin kuolleeseen pystypuuhun Itä-Kanadan mustakuusi- ja palsamipihtametsissä, sekä kuolleeseen pysty- ja maapuuhun pohjoisen Euroopan kuusimetsissä Pallas-Yllästunturin kansallispuistossa, ja Luoteis-Venäjällä Murmanskin ja Arkangelin alueilla. Tutkimusaineisto kerättiin puustoinventoinnein, jonka lisäksi kuolleista puista otettiin näytteitä puiden kuolinvuosien määrittämiseksi. Kuolleet puut luokiteltiin laholuokkiin, ja lahoamista tarkasteltiin mallittamalla puiden siirtymisnopeuksia näiden luokkien välillä. Aineisto kuolleisuuden vaihtelun rekonstruointia ja lahoamismalleja varten saatiin määrittämällä näytepuiden kuolinvuodet dendrokronologian keinoin. Tutkimusalueille oli yhteistä pienialainen, puuston jatkuva kuolleisuus. Tämän lisäksi Murmanskin ja Arkangelin alueilla havaittiin korkeamman kuolleisuuden jaksoja. Murmanskin alueella puuston kohonnut kuolleisuus oli seurausta metsikön luontaisesta kehityksestä. Sen sijaan Arkangelin alueella kuolleisuuden perimmäinen syy oli todennäköisesti kuivuus, joka on laajempana tuhonaiheuttajana boreaalisissa metsissä harvinainen. Itä-Kanadan tutkimusalueen metsät kärsivät tunnetusti ajoittaisista hyönteisten massaesiintymisistä, joista edellinen, 30 vuotta aiemmin alkanut epidemia oli edelleen näkyvissä lahopuuston rakenteessa. Jatkuvan kuolleisuuden seurauksena kuollutta puuta oli kaikilla alueilla eriasteisesti lahonneena. Lahopuun laatu, määrä ja sen osuus kokonaispuustosta heijasteli tutkimusalueiden häiriöhistoriaa, mutta kaikilla alueilla lahopuu edusti merkittävää osaa kokonaispuustosta. Kuolleen puun lahoamisnopeuksissa oli eroja Itä-Kanadassa puulajien, ja Euroopan metsiköissä alueiden välillä, mutta kuollut puu oli kaikilla tutkimusalueilla pitkäikäinen metsäekosysteemin osa. Kuolleisuuden ajallisen vaihtelun, sekä sitä seuraavan lahoamisen vuoksi lahopuun määrä ja laatu pysyvät harvoin stabiilina vanhoissakaan metsissä. Nyt saadut tulokset tarkentavat käsityksiä paitsi kuolleen puun dynamiikasta, myös vanhojen boreaalisten metsien kehityksestä, jotka ovat aiemmin oletettua monimutkaisempia. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää metsäekosysteemien luonnonhoidon kehittämisessä, jonka lisäksi lahoamismalleilla voidaan ennustaa lahopuun kehitystä habitaattina ja hiilen varastona. fi
dc.language.iso en fi
dc.relation.ispartof Dissertationes Forestales fi
dc.relation.ispartof URN:ISSN:1795-7389 fi
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dc.subject metsäekologia fi
dc.title Tree mortality and deadwood dynamics in late-successional boreal forests en
dc.title.alternative Puuston kuolleisuus ja lahopuun dynamiikka vanhoissa boreaalisissa metsissä fi
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Doktorsavhandling (sammanläggning) sv
dc.ths Kuuluvainen, Timo fi
dc.opn Bergeron, Yves fi
dc.type.dcmitype Text fi

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record