Shades of change in Fullan’s and Hargreaves’s models : Theoretical change perspectives regarding Finnish special education reform

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3549-0
Title: Shades of change in Fullan’s and Hargreaves’s models : Theoretical change perspectives regarding Finnish special education reform
Alternative title: Fullanin ja Hargreavesin muutosajattelun vivahteet : Muutosteoreettinen näkökulma Suomen erityisopetusopetusreformiin
Author: Ahtiainen, Raisa
Other contributor: Helsingin yliopisto, kasvatustieteellinen tiedekunta, opettajankoulutuslaitos
Helsingfors universitet, pedagogiska fakulteten, institutionen för lärarutbildning
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education, Special education
Centre for Educational Assessment, University of Helsinki
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017-09-08
Language: en
Belongs to series: Helsinki Studies in Education
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3549-0
http://hdl.handle.net/10138/208038
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: Change-theories and theoretical conceptualizations of educational development are the primary focal points of this investigation. Michael Fullan’s and Andy Hargreaves’s change theories are examined for their breadth and depth. Then the Finnish special educational reform measures (2005–2012) are investigated. The research questions concern 1) what are the key characteristics of selected Fullan’s and Hargreaves’s works? 2) What are the most compelling similarities and differences in the theoretical models of educational change? 3) To what extent is the construction of a synthesized Fullan-Hargreavesian change model of value and even possible? 4) How well does a Fullan-Hargreavesian model apply to Finnish special education reform? Three data sets undergird the research: 1) Interview data. Fullan was interviewed in 2013 and Hargreaves in 2011; 2) Selected works from Fullan (n=4) and Hargreaves (n=4), and 3) Finnish policy documents (n=19) representing different phases of the entire reform process in 2005–2012. The examination of Fullan’s and Hargreaves’s theories resulted in two lines of thought about educational change. Alongside theoretical aspects lie an assortment of professional practice pathways. They were gleaned through interview data and substantiated through analysis of their literature. By combining their change-theoretical approaches a Fullan-Hargreavesian model was constructed consisting of four categories: Entry, Objective, Dissemination, and Impact. Through the conceptual framework of change the nature and content of political eloquence in the policy documents became visible, the process explicated upper and lower level reasons for the reform, visiting the means for disseminating the new policy, and reflected the means for evaluating the impact of the reform measures in Finland. The contributions to the field of educational change are multifold, including the examination and comparison, and the incorporation of Fullan’s and Hargreaves’s change-theories. The quest is to deliver an innovative theoretical approach to policy analysis. The analysis of the Finnish reform process points toward a new phase in the theoretical model, Preparation, as a type of understanding of long-term pre-reform happenings, and a dimension that is absent in Fullan’s and Hargreaves’s theories included in this study. The field of special education benefits from the thorough description of the reform process, and the analytical approach to the reform process brings new insights to the research in that field. The Finnish education system, and no doubt many other systems, could benefit from a more systematic and well-structured theory-oriented approach to educational change that would be applied in the early stages of the process.Tutkimuksessa tarkastelen Michael Fullanin ja Andy Hargreavesin muutosteorioita. Muutosteorioiden avulla voidaan selittää koulun muutokseen liittyviä tekijöitä ja tehdä muutosta ymmärrettävämmäksi koulumaailmassa työskenteleville. Teoriat tarjoavat malleja, joiden tavoitteena on tukea työntekijöitä kohtaamaan muutosprosessissa eteen tulevia ongelmakohtia, ratkaisemaan niitä ja tunnistamaan muutosta eteenpäin vieviä tekijöitä. Käytän Fullanin ja Hargreavesin teorioita viitekehyksenä peruskoulun erityisopetuksen uudistuksen analysoinnissa. Tutkimuksessani on kaksi päälinjaa: Fullanin ja Hargreavesin teorioiden analyysi sekä Suomen erityisopetusuudistuksen kuvaaminen ja uudistuksen muutosteoreettinen analyysi. Kolmiosainen aineisto koostui pääosin kirjallisesta materiaalista eli muutosteorioita käsittelevistä teoksista ja koulutuspoliittisista asiakirjoista. Lisäksi aineistoon kuului kyseisten teoreetikoiden haastattelut. Teoreettinen analyysi tuotti kaksi muutosajattelullista päälinjaa, joiden kautta toin esiin koulunmuutokseen liittyvät keskeiset tekijät. Tein päälinjoista synteesin, jota käyttäen rakensin muutosteoreettisen mallin. Mallini koostui neljästä osa-alueesta 1) uudistuksen esittely (Entry), 2) tavoitteiden erittely (Objective), 3) keinot, joilla tietoa uudistuksesta levitetään (Dissemination) ja 4) tekijät, joilla uudistuksen vaikutuksia arvioidaan (Impact). Malli toimi tarkastelukehikkona erityisopetusuudistukselle ja kuvasi sitä muutosteoreettisen käsitteistön kautta. Tutkimukseni tarjoaa käyttökelpoisen tavan hyödyntää Fullanin ja Hargreavesin teorioita muutosprosesseissa. Tulosteni mukaan teorioihin perustuva malli ei kuitenkaan kata kaikkia suomalaisen erityisopetuksen kehittämistyön vaiheita. Malli ei selitä Suomen koulutuspolitiikkaan olennaisesti kuuluvaa, uudistuksia ennakoivaa vaihetta, joka voi kestää vuosia. Analyysini tulosten perusteella malliin tulisi lisätä ensimmäiseksi tarkastelukohteeksi valmistelu (Preparation). Tutkimukseni osoitti myös, että erityisopetuksen uudistuksen suunnittelusta ja toteutuksesta puuttui muutosteoreettinen viitekehys. Siten suomalaisessa uudistusten suunnittelussa ja toteutuksessa tulee hyödyntää systemaattista teoriaperustaista koulunkehittämisen viitekehystä ja se kannattaa tuoda mukaan prosessiin jo varhaisessa vaiheessa eli sisällyttää se kokonaisuuden suunnitteluun, kuvaamiseen, toteutukseen ja arviointiin. Tutkimukseni sisällöllinen anti hyödyttää myös kansainvälistä erityispedagogista tutkimusta.
Subject:
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Shadesof.pdf 1.091Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record