Vid biljettluckan : Formell och pragmatisk variation i kundernas ärendepresentation i servicesamtal på svenska

Show simple item record

dc.contributor.author Lindström, Jan Krister
dc.contributor.author Wide, Camilla
dc.contributor.editor Sköldberg, Emma
dc.contributor.editor Andréasson, Maia
dc.contributor.editor Adamsson Eryd, Henrietta
dc.contributor.editor Lindahl, Filippa
dc.contributor.editor Lindström, Svea
dc.contributor.editor Prentice, Julia
dc.contributor.editor Sandberg, Malin
dc.date.accessioned 2017-08-11T10:21:00Z
dc.date.available 2017-08-11T10:21:00Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Lindström , J K & Wide , C 2017 , Vid biljettluckan : Formell och pragmatisk variation i kundernas ärendepresentation i servicesamtal på svenska . i E Sköldberg , M Andréasson , H Adamsson Eryd , F Lindahl , S Lindström , J Prentice & M Sandberg (red) , Svenskans beskrivning : Förhandlingar vid trettiofemte sammankomsten Göteborg 11-13 maj 2016 . Göteborgsstudier i nordisk språkvetenskap , vol. 29 , Göteborg University , Göteborg , s. 175-187 , Svenskans beskrivning 35 , Göteborg , Sverige , 11/05/2016 .
dc.identifier.citation conference
dc.identifier.other PURE: 84976662
dc.identifier.other PURE UUID: 56843590-7335-45a6-81df-812a7e235cfc
dc.identifier.other ORCID: /0000-0002-7849-3816/work/39203037
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/209973
dc.description.abstract I det här bidraget koncentrerar vi oss på inledningssekvenser i servicesamtal på svenska som spelats in vid biljettkassor på teatrar, arenor och kulturcenter i Sverige och Finland. Vi fokuserar specifikt ärendepresentationer, dvs. hur kunderna formulerar orsaken till sitt besök. Typiska ärenden i materialet utgörs av inköp av biljetter eller avhämtning av på förhand bokade biljetter. Våra frågeställningar gäller utformningen av ärendepresentationer: vilken variation finns det i den grammatiska formen av den här typen av social handling, vilka pragmatiska markörer förekommer i den, i vilken mån är variationen förknippad med ärendets art eller varieteten (sverigesvenska, finlandssvenska)? I vårt material kan vi observera en rätt stor variation i hur kunderna formulerar sitt ärende: från korthuggna, frasformade yttranden (Matchen ikväll) till satsformade deklarativa eller interrogativa yttranden med eller utan modala element (Ja skulle komma å lösa ut två biljetter; Har du några biljetter kvar på måndag?). Kundernas turer kan även innehålla pragmatiska markörer av typen du (Sverige), hördu (Finland), va (Sverige), dedär (Finland). Vidare kan turen där ärendet presenteras föregås av en förklarande försekvens eller följas av en eftersekvens i samma syfte. Undersökningsmaterialet omfattar ca 300 videoinspelade sverigesvenska och finlandssvenska servicesamtal från 2013–14. Materialet har insamlats inom forskningsprogrammet Interaktion och variation i pluricentriska språk (IVIP), som undersöker språkliga och interaktionella praktiker i sverigesvenska och finlandssvenska (se t.ex. Norrby m.fl. 2015). Metodiskt anknyter vår analys till variationspragmatik och interaktionell lingvistik (Schneider & Barron 2008, Couper-Kuhlen & Selting 2001). en
dc.format.extent 12
dc.language.iso swe
dc.publisher Göteborg University
dc.relation.ispartof Svenskans beskrivning
dc.relation.ispartofseries Göteborgsstudier i nordisk språkvetenskap
dc.relation.isversionof 978-91-87850-64-6
dc.rights other
dc.rights.uri info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 6121 Språkvetenskaper
dc.subject service encounters
dc.subject variational pragmatics
dc.subject Interactional linguistics
dc.subject Language contact
dc.subject Finland Swedish
dc.subject Pragmatics
dc.title Vid biljettluckan : Formell och pragmatisk variation i kundernas ärendepresentation i servicesamtal på svenska sv
dc.title.alternative At the counter : Formal and pragmatic variation in the formulations of reason for the visit in Swedish service encounters en
dc.type Konferensbidrag
dc.contributor.organization Finskugriska och nordiska avdelningen
dc.description.reviewstatus Peer reviewed
dc.relation.issn 1102-3619
dc.rights.accesslevel openAccess
dc.type.version publishedVersion
dc.relation.funder Unknown funder
dc.identifier.url https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/52211
dc.relation.grantnumber

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Vid_biljettluckan_Lindstrom_Wide_SveBe35.pdf 247.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record