Exploring privacy for ubiquitous computing: Tools, methods and experiments

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-3986-7
Title: Exploring privacy for ubiquitous computing: Tools, methods and experiments
Author: Raento, Mika
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Computer Science
Basic Research Unit, Helsinki Institute for Information Technology
Publisher: Mika Raento
Date: 2007-05-29
Belongs to series: Department of Computer Science Series of Publications A - URN:ISSN:1238-8645
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-3986-7
http://hdl.handle.net/10138/21389
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: Ubiquitous computing is about making computers and computerized artefacts a pervasive part of our everyday lifes, bringing more and more activities into the realm of information. The computationalization, informationalization of everyday activities increases not only our reach, efficiency and capabilities but also the amount and kinds of data gathered about us and our activities. In this thesis, I explore how information systems can be constructed so that they handle this personal data in a reasonable manner. The thesis provides two kinds of results: on one hand, tools and methods for both the construction as well as the evaluation of ubiquitous and mobile systems---on the other hand an evaluation of the privacy aspects of a ubiquitous social awareness system. The work emphasises real-world experiments as the most important way to study privacy. Additionally, the state of current information systems as regards data protection is studied. The tools and methods in this thesis consist of three distinct contributions. An algorithm for locationing in cellular networks is proposed that does not require the location information to be revealed beyond the user's terminal. A prototyping platform for the creation of context-aware ubiquitous applications called ContextPhone is described and released as open source. Finally, a set of methodological findings for the use of smartphones in social scientific field research is reported. A central contribution of this thesis are the pragmatic tools that allow other researchers to carry out experiments. The evaluation of the ubiquitous social awareness application ContextContacts covers both the usage of the system in general as well as an analysis of privacy implications. The usage of the system is analyzed in the light of how users make inferences of others based on real-time contextual cues mediated by the system, based on several long-term field studies. The analysis of privacy implications draws together the social psychological theory of self-presentation and research in privacy for ubiquitous computing, deriving a set of design guidelines for such systems. The main findings from these studies can be summarized as follows: The fact that ubiquitous computing systems gather more data about users can be used to not only study the use of such systems in an effort to create better systems but in general to study phenomena previously unstudied, such as the dynamic change of social networks. Systems that let people create new ways of presenting themselves to others can be fun for the users---but the self-presentation requires several thoughtful design decisions that allow the manipulation of the image mediated by the system. Finally, the growing amount of computational resources available to the users can be used to allow them to use the data themselves, rather than just being passive subjects of data gathering.Läsnä-äly, jokapaikan tietotekniikka, ubiikki tietotekniikka tai arkipäivän tietotekniikka---nimestä riippumatta Mark Weiserin esittämä visio pitää sisällään ajatuksen tietokoneiden sulautumisesta arkipäiväämme ja ympäristöömme. Tietokoneet ovat muuttumassa samalla tavoin näkymättömäksi osaksi arkitoimiamme kuin kynä kirjoittajalle tai vasara työmiehelle. Tietokoneiden arkipäiväistyminen ja sulautuminen ei muuta vain tehokkuuttamme ja kykyjämme, vaan myös sitä, kuinka paljon ja minkä laista tietoa meidän arkitoimistamme kerääntyy. Tämän väitöksen tarkoituksena on pohtia sitä, miten tämä henkilötietojen keruun muutos voidaan tehdä järkevällä tavalla, niin että ihmisten on mahdollista itse tehdä päätöksiä yksisyisyydestään. Johtoajatuksena työssä on ollut, että ihmisten ymmärrystä ja tuntemuksia yksityisyydestä täytyy tutkia kokeellisesti, ei teoreettisesti. Väitöskirjassa on täten kaksi päätutkimuskysymystä: Ensinnäkin, miten voimme toteuttaa ja arvioida läsnä-älyjärjestelmiä jotka käsittelevät henkilötietoja, jotta oppisimme miten ihmiset niitä käyttävät? Toiseksi, miten ihmiset käyttävät tiettyä arkipäivän sovellusta: tilatietopalvelua, joka käyttäjän niin halutessa kertoo hänen liikkeistään, toimistaan ja tuntemuksistaan muille ihmisille? Väitöskirjassa on ensimmäisen kysymyksen vastauksena julkaistu vapaana lähdekoodina ohjelmistoalusta tilannetietoisten sovellusten kehittämiseen älypuhelimille, sekä kuvattu tällaisen ohjelmiston käyttöä ihmisten käyttäytymisen tutkimuksessa. Osoittautuukin että ohjelmisto joka kerää tietoja ihmisten arkikäyttäytymisestä jotakin sovellusta varten, antaa myös tutkijalle uudenlaisia mahdollisuuksia havainnoida käyttäytymistä. Toiseen kysymykseen ehkäpä tärkein vastaus on sosiaalipsykologisen itsestä kertomisen käsitteen soveltaminen tilatietojärjestelmään. Väitän tässä, että tiettyjä suunnitteluperiaatteita noudattamalla järjestelmä, joka kertoo käyttäjän arkitoimista muille, voi tulla osaksi käyttäjän yksityisyyden hallintaa sekä itsestä kertomista, ja sen käyttö voi olla jopa hauskaa ja miellyttävää. Järjestelmä tulisi rakentaa siten, että käyttäjä voi manipuloida ja kommentoida tietoa, jota hänestä kerätään ja luovutetaan, ja saada takaisin kommentteja muilta. Ihmisen käsitys arkitodellisuudesta rakentuu jatkuvassa vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Järjestelmän täytyy ottaa tämä huomioon, eikä olettaa, että ihmisten kokema todellisuus olisi jotenkin mekaanisesti mitattavissa ja kuvattavissa hänen käyttäytymisensä perusteella.
Subject: tietojenkäsittelytiede
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record