Learning Nonlinear Visual Processing from Natural Images

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-5029-9
Title: Learning Nonlinear Visual Processing from Natural Images
Author: Lindgren, Jussi T
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Computer Science
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2008-11-28
Language: en
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-5029-9
http://hdl.handle.net/10138/21394
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: The paradigm of computational vision hypothesizes that any visual function -- such as the recognition of your grandparent -- can be replicated by computational processing of the visual input. What are these computations that the brain performs? What should or could they be? Working on the latter question, this dissertation takes the statistical approach, where the suitable computations are attempted to be learned from the natural visual data itself. In particular, we empirically study the computational processing that emerges from the statistical properties of the visual world and the constraints and objectives specified for the learning process. This thesis consists of an introduction and 7 peer-reviewed publications, where the purpose of the introduction is to illustrate the area of study to a reader who is not familiar with computational vision research. In the scope of the introduction, we will briefly overview the primary challenges to visual processing, as well as recall some of the current opinions on visual processing in the early visual systems of animals. Next, we describe the methodology we have used in our research, and discuss the presented results. We have included some additional remarks, speculations and conclusions to this discussion that were not featured in the original publications. We present the following results in the publications of this thesis. First, we empirically demonstrate that luminance and contrast are strongly dependent in natural images, contradicting previous theories suggesting that luminance and contrast were processed separately in natural systems due to their independence in the visual data. Second, we show that simple cell -like receptive fields of the primary visual cortex can be learned in the nonlinear contrast domain by maximization of independence. Further, we provide first-time reports of the emergence of conjunctive (corner-detecting) and subtractive (opponent orientation) processing due to nonlinear projection pursuit with simple objective functions related to sparseness and response energy optimization. Then, we show that attempting to extract independent components of nonlinear histogram statistics of a biologically plausible representation leads to projection directions that appear to differentiate between visual contexts. Such processing might be applicable for priming, \ie the selection and tuning of later visual processing. We continue by showing that a different kind of thresholded low-frequency priming can be learned and used to make object detection faster with little loss in accuracy. Finally, we show that in a computational object detection setting, nonlinearly gain-controlled visual features of medium complexity can be acquired sequentially as images are encountered and discarded. We present two online algorithms to perform this feature selection, and propose the idea that for artificial systems, some processing mechanisms could be selectable from the environment without optimizing the mechanisms themselves. In summary, this thesis explores learning visual processing on several levels. The learning can be understood as interplay of input data, model structures, learning objectives, and estimation algorithms. The presented work adds to the growing body of evidence showing that statistical methods can be used to acquire intuitively meaningful visual processing mechanisms. The work also presents some predictions and ideas regarding biological visual processing.Laskennallisen näön paradigma esittää, että mikä tahansa näkötoiminto - esimerkiksi jonkun esineen tunnistaminen - voidaan toistaa keinotekoisesti käyttäen laskennallisia menetelmiä. Minkälaisia nämä laskennalliset menetelmät voisivat olla, tai minkälaisia niiden tulisi olla? Tässä väitöskirjassa tutkitaan tilastollista lähestymistapaa näkemisen mekanismien muodostamiseen. Sovelletussa lähestymistavassa laskennallista käsittelyä yritetään muodostaa optimoimalla (tai 'oppimalla') siten, että toivotulle käsittelylle asetetaan erilaisia tavoitteita jonkin annetun luonnollisten kuvien joukon suhteen. Väitöskirja koostuu johdannosta ja seitsemästä kansainvälisillä foorumeilla julkaistusta tutkimusartikkelista. Johdanto esittelee väitöskirjan poikkitieteellistä tutkimusaluetta niille, jotka eivät entuudestaan tunne laskennallista näkötutkimusta. Johdannossa käydään läpi visuaalisen prosessoinnin haasteita sekä valotetaan hieman tämänhetkisiä mielipiteitä biologisista näkömekanismeista. Seuraavaksi lukija tutustutetaan työssä käytettyyn tutkimusmetodologiaan, jonka voi pitkälti nähdä koneoppimisen (tilastotieteen) soveltamisena. Johdannon lopuksi käydään läpi työn tutkimusartikkelit. Tämä katsaus on varustettu sellaisilla lisäkommenteilla, havainnoilla ja kritiikeillä, jotka eivät sisältyneet alkuperäisiin artikkeleihin. Varsinaiset tulokset väitöskirjassa liittyvät siihen, minkälaisia yksinkertaisia prosessointimekanismeja muodostuu yhdistelemällä erilaisia oppimistavoitteita, funktioluokkia, epälineaarisuuksia ja luonnollista kuvadataa. Työssä tarkastellaan erityisesti representaatioiden riippumattomuuteen ja harvuuteen tähtääviä oppimistavoitteita, mutta myös sellaisia, jotka pyrkivät edesauttamaan objektintunnistuksessa. Esitämme näiden aiheiden tiimoilta uusia löydöksiä, jotka listataan tarkemmin sekä englanninkielisessä tiivistelmässä että väitöskirjan alkusivuilla. Esitetty väitöskirjatyö tarjoaa lisänäyttöä siitä, että intuitiivisesti mielekkäitä visuaalisia prosessointimekanismeja voidaan muodostaa tilastollisin keinoin. Työ tarjoaa myös joitakin ennusteita ja ideoita liittyen biologisiin näkömekanismeihin.
Subject: tietojenkäsittelytiede
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
learning.pdf 1.209Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record