Digitaalisten teosten maailmanlaajuinen rekisteröinti ja käyttömaksujen kerääminen internetissä

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe200812082242
Julkaisun nimi: Digitaalisten teosten maailmanlaajuinen rekisteröinti ja käyttömaksujen kerääminen internetissä
Toissijainen nimi: Global Registration and Collection of Usage Fees of Digital Works on Internet
Tekijä: Wickholm, Rasmus
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Tietojenkäsittelytieteen laitos
University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Computer Science
Helsingfors universitet, Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för datavetenskap
Julkaisija: Helsingfors universitet
Päiväys: 2008
Kieli: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe200812082242
http://hdl.handle.net/10138/21415
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Tiivistelmä: The vastly increased popularity of the Internet as an effective publication and distribution channel of digital works has created serious challenges to enforcing intellectual property rights. Works are widely disseminated on the Internet, with and without permission. This thesis examines the current problems with licence management and copy protection and outlines a new method and system that solve these problems. The WARP system (Works, Authors, Royalties, and Payments) is based on global registration and transfer monitoring of digital works, and accounting and collection of Internet levy funded usage fees payable to the authors and right holders of the works. The detection and counting of downloads is implemented with origrams, short and original parts picked from the contents of the digital work. The origrams are used to create digests, digital fingerprints that identify the piece of work transmitted over the Internet without the need to embed ID tags or any other easily removable metadata in the file.Internetin voimakkaasti kasvanut suosio teosten tehokkaana julkaisu- ja jakelukanavana on luonut vakavia haasteita tekijänoikeuksien toteutumiselle – teoksia levitetään laajamittaisesti verkossa, luvallisesti ja luvatta. Tässä työssä käsitellään teosten käyttöoikeuksien hallinnan ja kopiointisuojausten nykyisiä ongelmia ja hahmotellaan uusi menetelmä ja järjestelmä, joka ratkaisee näitä ongelmia. WARP-järjestelmä (Works, Authors, Royalties and Payments) perustuu teosten maailmanlaajuiseen digitaaliseen rekisteröintiin, teosten siirtämisen havaitsemiseen internetissä ja teosten kopiointimäärien laskentaan perustuvien käyttökorvausten tilittämiseen teosten omistajille. WARPissa käyttökorvaukset rahoitetaan veroluontoisilla tietoliikennemaksuilla. Teosten käyttömäärien tilastointi perustuu teoksen sisällöstä poimittaviin omaperäisiin osiin, origrammeihin. Origrammeista lasketaan tiivisteitä, digitaalisia sormenjälkiä, joiden avulla verkossa siirrettävät teokset voidaan tunnistaa liittämättä teostiedostoihin mitään ylimääräistä metatietoa, joka olisi poistettavissa niistä.
Tekijänoikeustiedot: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
digitaal.pdf 1.461MB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot