Näkövammaisten tietokoneavusteinen tiedon hankinta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20061279
Title: Näkövammaisten tietokoneavusteinen tiedon hankinta
Alternative title: Computer-assisted acquisition of information for visually impaired
Author: Lahti, Lauri
Other contributor: Helsingin yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Tietojenkäsittelytieteen laitos
University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Computer Science
Helsingfors universitet, Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för datavetenskap
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2006
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20061279
http://hdl.handle.net/10138/21448
Thesis level: master's thesis
Abstract: The study examines various uses of computer technology in acquisition of information for visually impaired people. For this study 29 visually impaired persons took part in a survey about their experiences concerning acquisition of infomation and use of computers, especially with a screen magnification program, a speech synthesizer and a braille display. According to the responses, the evolution of computer technology offers an important possibility for visually impaired people to cope with everyday activities and interacting with the environment. Nevertheless, the functionality of assistive technology needs further development to become more usable and versatile. Since the challenges of independent observation of environment were emphasized in the survey, the study led into developing a portable text vision system called Tekstinäkö. Contrary to typical stand-alone applications, Tekstinäkö system was constructed by combining devices and programs that are readily available on consumer market. As the system operates, pictures are taken by a digital camera and instantly transmitted to a text recognition program in a laptop computer that talks out loud the text using a speech synthesizer. Visually impaired test users described that even unsure interpretations of the texts in the environment given by Tekstinäkö system are at least a welcome addition to complete perception of the environment. It became clear that even with a modest development work it is possible to bring new, useful and valuable methods to everyday life of disabled people. Unconventional production process of the system appeared to be efficient as well. Achieved results and the proposed working model offer one suggestion for giving enough attention to easily overlooked needs of the people with special abilities. ACM Computing Classification System (1998): K.4.2 Social Issues: Assistive technologies for persons with disabilities I.4.9 Image processing and computer vision: ApplicationsTutkielma tarkastelee tietotekniikan erilaisia käyttötapoja näkövammaisten tiedon hankinnassa. Tutkielmaa varten tehdyllä kyselyllä kartoitettiin 29 näkövammaisen kokemuksia tiedon hankinnasta ja tietokoneen käytöstä erityisesti hyödyntäen ruudun suurennusohjelmaa, puhesyntetisaattoria ja pistenäyttöä. Vastausten perusteella tietotekniikan kehitys tarjoaa näkövammaisille tärkeän mahdollisuuden edistää arjen askareita ja vuorovaikutteisuutta ympäristöön. Kuitenkin esimerkiksi apuvälineiden toiminnallisuutta tulisi kehittää entistä havainnollisemmaksi ja monipuolisemmaksi. Kun ympäristön omatoimisen havainnoinnin haasteet korostuivat kyselyssä, osana tutkimusta kehitettiin mukana kuljetettava Tekstinäkö-järjestelmä. Perinteisestä omavaraisesta tuotantotavasta poiketen Tekstinäkö-järjestelmä koostettiin kuluttajamarkkinoilla olevista valmiista laitteista ja ohjelmista. Järjestelmässä digitaalikameralla otettavat kuvat johdetaan tuoreeltaan kannettavassa tietokoneessa toimivaan tekstintunnistusohjelmaan, ja kuvista tulkitut tekstit lausutaan puhesyntetisaattorilla. Näkövammaiset koekäyttäjät kuvailivat kehitetyn järjestelmän antamia epävarmojakin tulkintoja ympäristön teksteistä vähintään tervetulleeksi lisäksi täydentämään näkymän hahmottamista. Tuli ilmi, että jo pienelläkin kehitystyöllä voidaan vammaisten arkeen tuoda hyödyllisiä ja arvokkaitakin uusia menetelmiä. Myös järjestelmän ennakkoluuloton tuotantotapa osoittautui tehokkaaksi. Saadut tulokset ja esitetty toimintamalli tarjoavat eväitä helposti katveeseen jäävien erityisryhmien tarpeiden huomioimiseksi niille kuuluvalla painokkuudella nyt ja vastaisuudessa. ACM Computing Classification System (1998) -luokitus: K.4.2 Social Issues: Assistive technologies for persons with disabilities I.4.9 Image processing and computer vision: Applications
Subject: visually impaired
computer-assisted
information
acquisition
assistive technology
computer
screen magnification program
speech synthesizer
braille display
survey
testing
text recognition
camera
text
perception
picture
environment
trasportation
guidance
independence
vision
disabled
blind
speech
synthesizer
braille
software engineering
programming
program
system
freeware
shareware
open source
Tekstinäkö
text vision
TopOCR
Autohotkey
computer engineering
computer science
näkövammaiset
tietokoneavusteinen
tieto
hankinta
apuvälineet
tietokone
ruudun suurennusohjelma
puhesyntetisaattori
pistenäyttö
kysely
koekäyttö
tekstintunnistus
kamera
teksti
havaitseminen
kuva
ympäristö
liikkuminen
opastus
itsenäisyys
näkö
vammaiset
sokeat
puhe
syntetisaattori
pistekirjoitus
ohjelmistotuotanto
ohjelmointi
ohjelma
järjestelmä
vapaat ohjelmistot
tietotekniikka
tietojenkäsittely
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
nakovamm.pdf 5.538Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record