Kertooko luonnon järjestys suunnittelusta? : Michael Behe älykkään suunnittelun ajatuksen puolustajana

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe200804251274
Title: Kertooko luonnon järjestys suunnittelusta? : Michael Behe älykkään suunnittelun ajatuksen puolustajana
Author: Kojonen, Rope
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Theology, Department of Systematic Theology
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2008
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe200804251274
http://hdl.handle.net/10138/21668
Thesis level: master's thesis
Abstract: This study presents a systematical analysis of biochemist Michael Behe's thinking. Behe is a prominent defender of the Intelligent Design Movement which has gaines influence particularly in the United States, but also in elsewhere. At the core of his thinking is the idea of intelligent design, according to which the order of the cosmos and of living things is the handiwork of a non-human intelligence. This "design argument" had previously been popular in the tradition of natural theology. Behe attempts to base his argument on the findings of 20th century biology, however. It has been revealed by biochemistry that cells, formerly thought to be simple, in fact contain complex structures, for instance the bacterial flagellum, which are reminiscent of the machines built by humans. According to Behe these can be believably explained only by referring to intelligent design, not by invoking darwinian natural laws. My analysis aims to understand Behe's thought on intelligent design, to bring forward its connections to intellectual history and worldviews, and to study whether Behe has formulated his argument so as to avoid common criticisms directed against design arguments. I use a large amount literature and refer to diverse writers participating in the intelligent design debate. The results of the analysis are as follows. Behe manages to avoid a large amount of classical criticisms against the design argument, and new criticisms have to be developed to meet his argument. Secondly, positions on intelligent design appear to be linked to larger philosophical and religious worldviews.vaan myös maailmankuvat ja uskonnolliset näkemykset.Tutkielmassa analysoin systemaattisesti biokemisti Michael Behen ajattelua. Behe kuuluu erityisesti Yhdysvalloissa, mutta myös muualla maailmassa vaikutusvaltaiseen Intelligent Design -liikkeeseen. Hänelle keskeisen älykkään suunnittelun ajatuksen mukaan kosmoksen ja orgaanisen maailman näkyvä, suunnitelmalliselta vaikuttava järjestys puhuu näkymättömän, ei inhimillisen älykkyyden olemassaolosta. Tämä suunnitteluargumentti liittyy luonnollisen teologian perinteeseen, jossa suunnitelmallisuuteen perustuva jumalatodistus on perinteisesti ollut hyvin suosittu. Michael Behen suunnitteluargumentti perustuu 1900-luvun biologian löytöihin. On paljastunut, että aiemmin yksinkertaisiksi löydetyt solut sisältävätkin monimutkaisia rakenteita, jotka muistuttavat ihmisen rakentamia koneita. Esimerkiksi bakteeriflagella on useasta kymmenestä osasta koostuva liikkumisjärjestelmä, johon kuuluu muun muassa happovoimalla toimiva moottori. Behen mukaan ei ole uskottavaa, että ei-älyllinen luonto tuottaisi tällaisia rakentaita. Hänen mielestään paras selitys tämäntyyppisille eliöiden rakenteille on päämäärätietoinen älykäs suunnittelu. Analyysini päämääränä on ymmärtää paremmin Behen älykkääseen suunnitteluun liittyvää ajattelua, suhteuttaa se laajempaan historialliseen ja maailmankuvalliseen yhteyteensä ja tutkia, välttävätkö Behen argumentit suunnitteluargumentteja vastaan esitetyn kritiikin. Käytän suurta määrää kirjallisuutta ja suhteutan Beheä myös muuhun älykkäästä suunnittelusta käytyyn keskusteluun. Syvennyn Beheen viiden alakysymyksen kautta: (1) Millaisissa maailman järjestyksen ominaisuuksissa Behe näkee älykkään suunnittelun? (2) Miten hän päättelee tästä ominaisuudesta älykkään suunnittelun? (3) Miten Behe suhteuttaa johtopäätöksensä darvinistiseen evoluutioteoriaan? (4) Millaiseen laajempaan uskonnolliseen, metafyysiseen ja tieteelliseen ajattelukokonaisuuteen Behen ajatukset liittyvät? (5) Millaista kritiikkiä Behen ajatuksia vastaan voidaan esittää, ja miten hänen ajatuksensa selviävät tästä kritiikistä? Analyysissa käy ilmi, että Behe onnistuu muotoilemaan suunnittelupäätelmänsä niin, että se välttää suuren osan vanhasta, suunnitteluargumenttia vastaan kohdistetusta kritiikistä. Lisäksi käy ilmi, että älykkään suunnittelun ajatuksesta käydyssä keskustelussa vastakkain eivät ole ainoastaan erilaiset käsitykset filosofisesta argumentista vaan myös maailmankuvat ja uskonnolliset näkemykset.
Discipline: Dogmatik
Dogmatics
Dogmatiikka
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
kertooko.pdf 902.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record