Eri soiden rahkasammalista (Sphagnum spp.) valmistettujen kasvualustojen taudinestovaikutukset Alternaria-, Rhizoctonia- ja Pythium-taimipoltteita vastaan

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201708225232
Title: Eri soiden rahkasammalista (Sphagnum spp.) valmistettujen kasvualustojen taudinestovaikutukset Alternaria-, Rhizoctonia- ja Pythium-taimipoltteita vastaan
Author: Pousi, Tomi
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Maataloustieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Agricultural Sciences
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för lantsbruksvetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201708225232
http://hdl.handle.net/10138/216697
Thesis level: master's thesis
Discipline: Växtproduktionsvetenskap
Plant Production Science
Kasvintuotantotieteet
Abstract: Luonnonvarakeskuksessa on tutkittu viime vuosina rahkasammalien (Sphagnum spp.) käyttömahdollisuutta kasvualustamateriaalina. Hyvien kasvualustaominaisuuksien lisäksi kokeissa havaittiin, kuinka rahkasammalkasvualustat ehkäisivät siemenlevintäistä Alternaria-taimipoltetta, eikä rahkasammalkasvualustojen pinnalla kasvanut ollenkaan kasvuturvealustoissa yleisesti esiintyvää kanelihometta (Peziza ostracoderma Korf). Tämä tutkimus oli osa Luonnonvarakeskuksen Rahkasammalen taudinestovaikutus -hanketta, jonka tavoitteena oli kartoittaa rahkasammalkasvualustojen taudinestovaikutuksen olemassaoloa ja sen yleispätevyyttä. Tutkimuksen kasvihuonekokeissa vertailtiin kuudelta suolta kerättyjen rahkasammalien taudinestovaikutuksia kukkakaalin Alternaria- ja Rhizoctonia-taimipoltteita, sekä kurkun Pythium-taimipoltteita vastaan. Kasvihuonekokeissa määritettiin myös neljän suon eri syvyyksistä kerättyjen rahkasammalien taudinestovaikutuksien eroja kolmea taimipoltteen taudinaiheuttajaa vastaan. Kokeiden lopussa taimipolteoireiden arvioinnin lisäksi määritettiin kasvualustojen kanelihomeen peittävyys, sekä taimien tuorepainot. Rahkasammalnäytteistä määritettiin mikrobitiheydet selektiivisillä ravintoalustoilla, millä pyrittiin kartoittamaan yleisimpien antagonistien mikrobien vaikutusta taudinestovaikutuksiin. Kokeiden tuloksia verrattiin kasvuturpeeseen. Kasvihuonekokeissa eri soiden rahkasammalien taudinestovaikutukset vaihtelivat runsaasti kolmea taimipoltteen taudinaiheuttajia vastaa. Eri syvyysprofiileista kerätyistä rahkasammalista parhaimmat taudinestovaikutukset olivat ylimmissä syvyysprofiileissa. Terveimmät ja kookkaimmat taimet muodostuivat kasvualustoissa, jotka koostuivat mahdollisimman puhtaasti vain rahkasammalesta. Rahkasammalkasvualustoissa ei juuri esiintynyt kanelihometta, mutta eräissä rahkasammalkasvualustoissa kasvaneilla taimilla esiintyi fytotoksisuusoireita. Mikrobitiheysmäärityksissä havaittiin, kuinka rahkasammalissa esiintyy vain pieniä määriä antagonistisia mikrobeja verrattuna kasvuturpeeseen. Tuloksien perusteella rahkasammalessa on potentiaalia taimipoltteita ja homeita ehkäiseväksi kasvualustamateriaaliksi, mutta runsaasta vaihtelusta johtuen tarvittaisiin lisää tutkimustuloksia asian varmentamiseksi. Niukan mikrobiston perusteella rahkasammalien taudinestovaikutukset johtunevat niissä esiintyvistä fenolisista yhdisteistä.In previous studies of Natural Resources Institute Finland it was noticed that Sphagnum moss had almost as good growing media properties as the white horticultural peat. In addition the Sphagnum moss based growing media prevented efficiently seed-borne Alternaria seedling blight and mosses were not molded with Peziza ostracoderma Korf that appears commonly on white horticultural peat. This thesis was part of the project of Natural Resources Institute entitled “Disease suppressive features of Sphagnum mosses”. The research aimed to survey the existence and applicability of fungistasis of Sphagnum moss as growing media. In the greenhouse experiments comparisons were made between mosses from six different sphagnum bog origins in their ability to suppress damping-off caused by Alternaria, Rhizoctonia and Pythium. Disease suppressive features of four sphagnum bogs mosses from three harvest depths were also determined. In the end of experiments the coverage by molds was determined and the fresh weights of seedlings were measured. In laboratory the amounts of common antagonist microbes in Sphagnum mosses were studied using different selective growth media. Results of different experiments were compared to white peat. In greenhouse experiments it was noticed that disease suppressive features varied a lot depending on the origin of the mosses and had different effects against different damp-ing-off pathogens. Mosses in the uppermost layers had best disease suppressive features against all three pathogens. The healthiest and biggest seedlings were obtained in growing media that contained mainly Sphagnum mosses and only a minimum amount of other peatland vegetation. There were only small amounts of molds on the top of Sphagnum moss growth media but also some phytotoxicity on seedlings was obtained Sphagnum mosses had only small amounts of antagonistic microbes as compared with peat. The results indicated that Sphagnum mosses have potential as growing medium that could efficiently prevent damping-off diseases and molds. However variation of disease suppressive was observed, which calls for more experiments to verify these effects. Minor amounts of antagonistic microbes detected in Sphagnum, as compared with white peat, suggests that disease suppressiveness may be caused by the phenolic compounds of Sphganum mosses.
Subject: Alternaria brassicicola
Rhizoctonia solani
Pythium ultimum
rahkasammal
kasvualusta
taimipolte
fungistaattisuus


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record