Metsien lisähakkuiden oikeuttaminen Suomen julkisessa keskustelussa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201708225254
Title: Metsien lisähakkuiden oikeuttaminen Suomen julkisessa keskustelussa
Author: Kuosmanen, Elina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201708225254
http://hdl.handle.net/10138/216703
Thesis level: master's thesis
Discipline: Skogsekonomi och marknadsföring
Forest Economics and Marketing
Metsäekonomia ja markkinointi
Abstract: Metsien käyttöön kohdistuu kasvavia ja keskenään ristiriitaisia käyttöpaineita, jotka liittyvät metsien rooleihin niin virkis-tys- kuin puuntuotantokäytössä, hiilinieluina ja -varastoina, monimuotoisuuden ylläpitäjinä ja fossiilisten luonnonvaro-jen substituuttina. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten metsien puutuotannollisen käytön lisääminen oikeutetaan julkisessa keskustelussa Suomessa ja miten metsien käytön monipuolistuminen näkyy siinä. Käytetty tutkimusmenetelmä on diskurssianalyysi, jolla analysoidaan miten ja millaisiin diskursseihin tukeutuen metsien puuntuotantokäytön lisääminen oikeutetaan Helsingin Sanomien yleisönosastopalstalla julkaistuissa kirjoituksissa. Diskurssien löytämisen apuna analysoidaan aineistossa käytettyjä faktuaalistamisstrategioita ja retorisia keinoja. Aineistosta löytyi kolme diskurssia: hegemoninen metsäteollisuuden kilpailukykydiskurssi ja sitä tukevat kansallinen mahdollisuus -diskurssi ja ilmastouhkadiskurssi. Metsien hakkuiden lisäämisen oikeutus perustuu osittain Suomen met-sän käytön historiaan ja osittain kehykseen, jossa uudempia metsien rooleja ilmastonmuutoksen hillinnässä ja fossiilis-ten luonnonvarojen korvaajana tarkastellaan perinteisen puuntuotannon näkökulmasta. Argumentoinnissa metsien hakkuiden lisäämiseen puolesta pyritään uusintamaan vanhaa tuotantopainotteista metsäpolitiikkaa ja mahdolliset met-sänkäyttöön liittyvät konfliktit tulevat sivutetuiksi.
Subject: metsäpolitiikka
kestävä metsätalous
diskurssianalyysi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record