Kuluttajien asumisvalinnat ja näkemykset puusta rakennusmateriaalina : ”se ei oo semmonen kivihirviö”

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201708225233
Title: Kuluttajien asumisvalinnat ja näkemykset puusta rakennusmateriaalina : ”se ei oo semmonen kivihirviö”
Author: Palonen, Katri
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Economics and Management
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201708225233
http://hdl.handle.net/10138/216706
Thesis level: master's thesis
Discipline: Konsumentekonomi
Consumer Economics
Kuluttajaekonomia
Abstract: Tutkielma tarkastelee kuluttajien asumisvalintojen muodostumista sekä heidän näkemyksiään puusta rakennusmateriaalina. Tutkielman viitekehys rakentuu asumisen preferenssejä, valintoja ja päätöksentekoa tarkastelevista tutkimuksista sekä asumisen kulttuurisia arvostuksia ja puun merkitystä asumisessa käsittelevistä tutkimuksista. Tutkimuksen aineisto koostuu seitsemästä teemahaastattelusta. Haastateltavat ovat ostaneet asunnon rakenteilla olevasta puisesta kaksikerroksisesta luhtitalosta. Haastattelun keskeisiä teemoja olivat asumisen arvostukset sekä tärkeimpänä pidetyt ominaisuudet asumisessa. Lisäksi keskusteltiin uudiskohteeseen liittyvistä toiveista ja odotuksista sekä puumateriaalin merkityksestä asumisvalinnoissa. Haastatteluaineistoa on analysoitu käyttämällä teemoittelua. Tulokset vahvistavat aiempaa tutkimustietoa siitä, että asunnon valinnassa tärkeimmät kriteerit ovat asunnon sijainti ja hinta. Muut tärkeänä pidetyt ominaisuudet ovat asuminen uudiskohteessa ja rivitalomainen asuminen. Sijainnilta toivotaan lyhyttä etäisyyttä niin luontoon kuin keskustaan. Uudiskohteessa asumisen hyviä puolia ovat asumisen huolettomuus, remonttivapaus ja jälleenmyynnin helppous. Rivitalomainen asuminen ja oma piha ovat etenkin koiranomistajille tärkeitä. Koirat vaikuttavat moniin asunnolta vaadittaviin ominaisuuksiin. Haastateltavat suhtautuvat kerrostaloihin kielteisesti. Kerrostalovastaisuus liittyy huonoon kokemukseen ja betonin ominaisuuksiin sekä kerrostalolähiöihin. Haastateltavat suhtautuvat puuhun rakennuksen materiaalina myönteisesti. Puuta pidetään ekologisena, esteettisenä ja terveellisenä materiaalina. Kuluttajia epäilyttää puun paloturvallisuus, kestävyys ja kosteuden sietokyky. Puu soveltuu käytettäväksi asunnossa lähes kaikkialla, mutta liiallinen käyttö ei miellytä silmää. Kuluttajat kaipaavat puolueetonta tietoa puun hyvistä ominaisuuksista suhteessa muihin rakennusmateriaaleihin. Haastateltavat haluavat yksilöllisiä ja valmiita asumisratkaisuja. Kuluttajat toivovat voivansa vaikuttaa myös rakennuksen ulkonäköön ja piha-alueeseen.
Subject: asumispreferenssit
asumisvalinnat
uudisasunto
puu rakennusmateriaalina


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record