Phospholipids in equine summer eczema and its therapy

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3652-7
Title: Phospholipids in equine summer eczema and its therapy
Alternative title: Fosfolipidit hevosen kesäihottumassa ja sen hoidossa
Author: Hallamaa, Raija
Other contributor: Helsingin yliopisto, eläinlääketieteellinen tiedekunta
Helsingfors universitet, veterinärmedicinska fakulteten
University of Helsinki, Faculty of Veterinary Sciences, Department of Equine and Small Animal Medicine
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017-09-29
Language: en
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3652-7
http://hdl.handle.net/10138/216710
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: Summer eczema is one of the most common diseases that causes discomfort and impairs the quality of life of horses worldwide. The lack of a feasible treatment has made this recurrent, insect hypersensitivity-linked allergic pruritus a challenge for veterinary medicine. The first aim of this study was to examine serum phospholipids and their use in the therapy of summer eczema by using an autologous serum preparation. The second aim was to delineate clinical features of summer eczema among Finnhorses. The efficacy of the therapy was investigated in 28 horses in a placebo-controlled study and was also evaluated according to long-term information collected from the owners of the 343 horses treated with this therapy over 12 years. Serum phospholipids and their changes after autoserum therapy were analysed in 10 horses with summer eczema and 10 matched healthy controls by LC-MS. Content of phospholipids in autoserum preparations of 10 affected and 6 healthy horses were analysed by ESI-MS. Horses in the placebo group showed significant aggravation in their clinical signs compared with horses treated with autoserum therapy at the same time (P=0.0329). According to long-term data, 70% of the horses benefited from this autoserum therapy (95% CI 0.64-0.75, P<0.0001) and 16% did not, and 14% of the owners did not provide a clear opinion. No harmful side effects were observed. Horses with summer eczema displayed significantly lower concentrations of phosphatidylcholine (P<0.0001) and sphingomyelin (P=0.0115) in their sera than healthy horses. After a 4-week autoserum therapy, no significant difference between these horses could be demonstrated. The change in clinical signs correlated significantly with the alterations in sphingomyelin concentrations (P=0.0047). Analysis of autoserum preparations revealed that these preparations contained major serum phospholipids, however, in significantly differing concentrations between eczema and healthy horses. Affected horses showed more abundant concentrations of phosphatidylcholine (P=0.042) and sphingomyelin (P=0.0017). In addition, concentrations of these phospholipids correlated significantly with the clinical status. Finnhorses formed the largest group. Most Finnhorses had become affected before the age of 5 years and showed moderate signs. Severity of the signs was not related to age at onset. No significant correlation existed between duration and severity of the disease. This study showed that an autoserum preparation containing serum phospholipids was a favourable method to treat summer eczema. Affected horses displayed significant differentiations in their serum phospholipid profiles and these alterations seemed to change according to the clinical status. Applications of this autoserum therapy for other allergic manifestations of horses should be explored.Kesäihottuma on yleisin hevosen elämänlaatua heikentävä allerginen ihosairaus. Kesäihottumaa tavataan kaikkialta maailmasta siellä, missä hevoset altistuvat polttiaisten pistoille. Suomessa tämä aika ulottuu yleensä toukokuusta lokakuuhun ja sen takia sairaudesta käytetään meillä nykyisin nimitystä kesäihottuma entisten kutka tai hankuri sijaan. Tähän kesäisin toistuvaan kutinaan ei ole toistaiseksi ollut sopivaa hoitoa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää seerumin rasvoihin kuuluvien, ns. fosfolipidien, eroja kesäihottumaa sairastavilla ja terveillä hevosilla sekä näiden lipidien käyttöä kesäihottuman hoitoon. Fosfolipidit ovat rasvoja, jotka osallistuvat useisiin elimistön puolustusjärjestelmän reaktioihin. Lisäksi kartoitettiin kesäihottuman kliinistä kuvaa omalla kansallisella hevosrodullamme, suomenhevosella. Seerumin ja kunkin hevosen omasta seerumista tehdyn hoitovalmisteen, ns. seerumivalmisteen, fosfolipidien laatua ja pitoisuutta analysoitiin massaspektrometrisin menetelmin. Seerumivalmisteen tehoa selvitettiin kaksoissokkotutkimuksella ja kokemuksia seerumivalmisteen käytöstä kerättiin 12 vuoden ajalta. Koska kyseessä oli maailmanlaajuisestikin uusi hoitomuoto, oli tarpeellista koota hoitoon liittyvää tietoa pitkältä ajanjaksolta. Hevosen seerumissa runsaimmin esiintyvien fosfolipidien pitoisuudet olivat kesäihottumaa sairastavilla hevosilla merkitsevästi alhaisempia verrattuna terveisiin. Neljän viikon seerumivalmistehoidon jälkeen ei eroa ollut enää. Toisin kuin seerumi, sairaiden hevosten seerumivalmiste sisälsi merkitsevästi enemmän näitä fosfolipidejä verrattuna terveiden seerumista tehtyyn valmisteeseen. Lisäksi seerumivalmisteen fosfolipidipitoisuudella ja oireiden voimakkuudella havaittiin selvä yhteys. Kaksoissokkotutkimuksessa 4 viikon tutkimusjakson jälkeen lumevalmisteella hoidettujen hevosten oireet pahenivat merkitsevästi verrattuna seerumivalmisteella hoidettuihin. Omistajilta kerätyn tiedon perusteella seerumivalmistetta saaneista 343 hevosesta 70 % oli saanut apua, 16 % ei ja 14 % omistajista ei ilmaissut selvää kantaa. Haitallisia sivuvaikutuksia ei todettu. Suomenhevosilla kesäihottuma puhkesi tavallisesti 5 ikävuoteen mennessä, ja useimmilla oireet olivat kohtalaisen voimakkaita, vain 11 % kärsi kaikkein vaikeimmista oireista. Merkitsevää yhteyttä oireiden voimakkuudella ja sairastumisiällä ei havaittu eikä myöskään sairastettujen kesien määrällä ja sairauden voimakkuudella. Tämä tutkimus osoitti, että kesäihottumaa sairastavilla hevosilla on poikkeava seerumin fosfolipidiprofiili, joka muuttuu oireiden lievenemisen myötä, ja että fosfolipidejä sisältävää valmistetta voidaan käyttää allergisen ihosairauden hoitoon ilman sivuvaikutuksia. Hoitoa voisi soveltaa myös muihin hevosen allergisiin sairauksiin.
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Phosphol.pdf 5.988Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record