The Human Microbiome in Parkinson’s Disease and Primary Sclerosing Cholangitis

Visa fullständig post

Permalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3608-4
Titel: The Human Microbiome in Parkinson’s Disease and Primary Sclerosing Cholangitis
Author: Pereira, Pedro
Medarbetare: Helsingfors universitet, bio- och miljövetenskapliga fakulteten, biovetenskapliga institutionen
Nivå: Doktorsavhandling (sammanläggning)
Tillhör serie: Dissertationes Scholae Doctoralis Ad Sanitatem Investigandam Universitatis Helsinkiensis - URN:ISSN:2342-317X
Abstrakt: Parkinson’s disease (PD) and Primary Sclerosing Cholangitis (PSC) are idiopathic diseases for which an external agent, e.g. a microorganism, has been hypothesised as being causally related to the condition or as having a potential role in disease progression. In the present work, we present evidence that gut and oral microbiota, but not nasal, differ between controls and PD patients, and that, regardless of hypothetical causal relationships, some of these changes show potential for use as biomarkers for diagnostic purposes. Although none of our studies are designed to investigate causality, we nevertheless find no suggestion that the bile microbiota is aetiologically related to PSC. On the other hand, our results suggest that Streptococcus may contribute to disease progression. All the studies are unified by the same methodology, consisting on case-control studies using high-throughput amplicon sequencing of the bacterial 16S rRNA gene, followed by bioinformatic processing of the raw data, and finally by statistical analysis.Parkinsonin tauti (PD) ja primaarinen sklerosoiva kolangiitti (PSC) ovat idiopaattisia sairauksia joiden synnyn tai etenemisen on epäilty liittyvän ulkopuoliseen tekijään, esimerkiksi johonkin mikro-organismiin. Tässä tutkielmassa esittämämme löydökset osoittavat, että suoliston ja suun mikrobit poikkeavat Parkinsonin tautia sairastavien potilaiden sekä kontrollihenkilöiden välillä, mutta nenän mikrobit eivät. Riippumatta siitä, liittyvätkö löydetyt erot taudin etenemiseen, osa niistä voisi mahdollisesti toimia biomarkkereina tautidiagnostiikassa. Vaikka tutkimuksiamme ei ole varsinaisesti suunniteltu selvittämään syy-seuraussuhteita, emme löydä viitteitä siitä, että sapen mikrobit vaikuttaisivat PSC:n syntyyn. Toisaalta tulostemme perusteella näyttäisi siltä, että Streptococcus saattaa edistää taudin pahenemista. Kaikkia tutkimuksia yhdistää sama metodologia: ne ovat tapaus-verrokkitutkimuksia, jotka perustuvat bakteerien 16S rRNA:ta koodaavan geenin suuren kapasiteetin amplikonisekvensointiin jota seuraa sekvenssitiedon bioinformaattinen käsittely ja lopuksi tilastollinen analyysi.
Permanenta länken (URI): URN:ISBN:978-951-51-3608-4
http://hdl.handle.net/10138/217908
Datum: 2017-09-22
Subject:
Rights: Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.


Filer under denna titel

Total number of downloads: Loading...

Filer Storlek Format Granska
thehuman.pdf 1.471Mb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post