Funktionaalinen Transitioteoria : Hallinto, Instituutiot ja Oikeusjärjestys Venäjällä

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-4103-7
Julkaisun nimi: Funktionaalinen Transitioteoria : Hallinto, Instituutiot ja Oikeusjärjestys Venäjällä
Tekijä: Larjavaara, Ilmari
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, yleisen valtio-opin laitos, hallinto-oppi
Aleksanteri Instituutti, Helsingin Yliopisto
Opinnäytteen taso: Väitöskirja (monografia)
Tiivistelmä: Functional transition theory: administration, legal order and institutions in Russia This dissertation examines some of the salient characteristics of Russia that are deemed to have impeded the growth of its economy and investments in particular. These characteristics are the volatility of the administrative and legal systems, corruption, and the perceived irrationality and difference in the operating environment in comparison with European conditions. The dissertation is one of the first studies on Russia that approaches the subject from the perspective of comprehensive social scientific theories. The study is based on the structural functionalistic theory, which is widely used in the social sciences. Adopting a sufficiently ambitious theoretical examination will provide a systematic and logical explanation of the characteristics of Russian institutions and ways of operations, such as corruption, that are commonly perceived as inexplicable. The approach adopted in the dissertation sheds light on the history of Russia's development and provides a comparative view of other societies in transition. Furthermore, it suggests recommendations as to how the structures of Russian society could be comprehensively strengthened.Uusi väitöskirja selittää Venäjän Meillä on kymmeniä toimikuntia, instituutteja, säätiöitä ja muita järjestöjä, joiden pitäisi tutkia strategisia ongelmia. Toiminta on kuitenkin hajanaista. Kokonaiskuvaa ja punnittua perusajatusta, jonka perustalle strategista suunnittelua voisi rakentaa, ei vieläkään ole. Vladimir Putin Habarovsk, 1999 Helsingin Yliopiston Aleksanteri Instituutin tohtoriohjelmassa valmistunut väitöskirja (LARJAVAARA, Ilmari: Funktionaalinen transitioteoria: Hallinto, oikeusjärjestys ja instituutiot Venäjällä) esittää tätä ennen tarjolla olleita näkökulmia oleellisesti syvemmän kuvan Venäjän rakenteista ja kehityksestä. Väitöskirja selittää Venäjän liiketoimintaympäristön leimallisia piirteitä: hallinto- ja oikeusjärjestelmän epävakautta ja korruptiota sekä näiden järjestelmien läntisistä oloista eroavaa rationaalisuutta. Tutkimus on ensimmäisiä Venäjästä koskaan laadittuja väitöskirjoja, jossa kohdetta tarkastellaan yhteiskuntatieteellisten kokonaisteorioiden avulla. Tutkimuksen näkökulmana on rakenne-funktionalistinen teoria, jota on pidetty marxilaisuuden jälkeen ainoana jäljellä olevana yhteiskuntien kokonaisselitysteoriana. Väitöskirjan kirjoittaja, Ilmari Larjavaara, on muodostanut kuvaa Venäjästä useiden kenttätason kohteiden, kuten mm. itärajan rekkajonojen ja kaksoislaskutuksen, suomalaisen rakentamisen Venäjällä ja korruption vastaisten kampanjoiden tarkastelun kautta. Tutkimuksessa on lähes ainutlaatuisella tavalla kytketty yhteiskuntatieteellisten makroteorioiden onnistunut käyttö sekä eri toimialojen kenttätason toimintakäytäntöjen hyvä tuntemus. Väitöskirja yhdistää hajanaisen Venäjän olosuhteiden ihmettelyn ja empiiriset kuvaukset johdonmukaisiksi teorioiksi ja malleiksi. Riittävän kunnianhimoisen teoreettisen tarkastelun avulla yleensä selittämättöminä pidetyt instituutioiden ja toimintatapojen piirteet Venäjällä, kuten juuri korruptio, tulevat johdonmukaisesti käsitettäviksi. Väitöskirjan esittelemien näkökulmien avulla rakenteita ja toimintakäytäntöjä Venäjällä on mahdollista purkaa osiinsa, ymmärtää yksinkertaisella ja tehokkaalla tavalla ja jopa muuttaa niitä. Väitöskirja on merkittävä puheenvuoro rakenteiden kehittämiseksi Venäjällä. Väitöskirjaa tullaan esittelemään EUn kehityspolitiikan valmistelusta sekä rakenteiden kehityksestä vastaaville viranomaisille Venäjällä.Функциональная теория транзита: власть, правовая система и учреждения в России Диссертация рассматривает особенности государственного устройства России, которые существенно замедляют рост производства товаров и инвестиций. Это такие особенности, как нестабильность системы власти и правовой системы, коррупция, а также связанная с организацией деятельности нерациональность и отличительные черты деятельности в России по сравнению с западной системой. Настоящая диссертация является одним из первых исследовательских трудов, изучающих Россию, в которых объект анализируется на основе теории комплексных общественно-научных теорий. С помощью достаточно честолюбивого теоретического подхода к исследованию трудно объяснимые особенности работы российских учреждений, а также традиции их деятельности, например, коррупция, постепенно становятся все более понятными. Диссертация даёт обзор этапов развития советской России, причем развитие рассматривается в исторической перспективе и сравнивается с развитием других государств. Кроме того, приводятся предпосылки, на основе которых видно, какие структуры в России следует комплексным образом укреплять.
URI: URN:ISBN:978-952-10-4103-7
http://hdl.handle.net/10138/21819
Päiväys: 2007-10-05
Avainsanat: hallintotiede
Tekijänoikeustiedot: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
funktion.pdf 1.509MB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot