Salassapitosopimus työsuhteessa : työoikeudellinen näkökulma sopimusvapauden rajoihin

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201709015316
Title: Salassapitosopimus työsuhteessa : työoikeudellinen näkökulma sopimusvapauden rajoihin
Author: Andström, Matti
Other contributor: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Law
Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201709015316
http://hdl.handle.net/10138/219395
Thesis level: master's thesis
Discipline: Työoikeus
Labour law
Arbetsrätt
Abstract: Tutkielman aiheena on työsuhteeseen liittyvän salassapitosopimuksen lainopillinen tarkastelu. Työsopimukseen sisältyvä salassapitoklausuuli, tai kokonaan erillinen salassapitosopimus, on nykyään yleinen etenkin toimihenkilöiden ja ylempien toimihenkilöiden tapauksessa. Näkökulmaksi on valittu sopimusvapauden rajojen hahmottaminen työoikeudellisessa viitekehyksessä. Salassapitosopimuksia koskevia säännöksiä ei sisälly työoikeudelliseen lainsäädäntöön. Työsopimuslain esitöissä todetaan, että työnantaja ja työntekijä saavat työsopimuslain salassapitovelvollisuutta koskevan säännöksen estämättä solmia salassapitosopimuksen, joka ulottuu myös työsuhteen jälkeiseen aikaan. Tutkielmassa hahmotellaan salassapitosopimuksen sisällöllisiä rajoja ottaen lähtökohdaksi sopimuksen sallittavuuden sinällään. Rakenteellisesti tutkielmassa käydään ensin läpi työsuhteeseen liittyvän lainsäädännön sisältämät salassapitoa koskevat normit. Tämän jälkeen tutkitaan sopimusvapauden sisältöä ja sen sisäisiä rajoitteita. Sopimusvapauden ulkoisia rajoitteita hahmotellaan perustuslain ja työoikeudellisen lainsäädännön näkökulmasta. Oikeuskäytännön puuttuessa tarkastelu on rajoitettava koskemaan niitä argumentteja, joiden nojalla tuomioistuin mahdollisesti arvioisi salassapitosopimuksen sisällöllistä hyväksyttävyyttä yksittäisessä tapauksessa. Tutkielman viimeisessä luvussa luodaan suppea katsaus tulevaisuuteen ja käsitellään ns. liikesalaisuusdirektiivistä johtuvia muutospaineita aineelliseen lainsäädäntöön.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record