Außerhalb der Quaestio - im Kern des Geschehens : Zu Funktion und Inhalt von monologischen und dialogischen Nebenstrukturen am Beispiel des deutschen Polizeinotrufs 110

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3640-4
Title: Außerhalb der Quaestio - im Kern des Geschehens : Zu Funktion und Inhalt von monologischen und dialogischen Nebenstrukturen am Beispiel des deutschen Polizeinotrufs 110
Alternative title: Quaestion ulkopuolella - tapahtumien ytimessä
Author: Auhtola, Nea
Other contributor: Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta, nykykielten laitos
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten, Institutionen för moderna språk
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Modern Languages
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017-10-07
Language: de
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3640-4
http://hdl.handle.net/10138/220948
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: The aim of this doctoral thesis is to figure out how and why the caller and/or the call-taker digress from the common communicative task of an emergency call. The communicative task, which both parties engage in, is here also known as a quaestio, a text quaestion, which is to be answered through completed communicative actions. The total quaestio of an emergency call consists of two partial quaestiones: The caller provides information about the incident, whereas the call-taker asks questions to ascertain whether the appeal for help really requires resolution by the police. The materials analyzed consist of 132 German-speaking emergency calls to the national number of the German police, 110. The exact names of the emergency centres, as well as any personal names and toponyms, are anonymised in the transcribed excerpts. This study is grounded on the psycholinguistic quaestio theory. By reference to this theoretical foundation, every text, conversation and single contribution to a conversation rests on an explicit or implicit quaestio or guideline. In some cases, the participants don’t follow the socially agreed main quaestio but rather favour temporary digressive quaestiones. As a consequence, there emerge diverse subsidiary structures, which may bear a distinctive communicative relevance, since they comprise e.g. meaningful background information, personal opinions and other comments. This thesis examines the communicative functions of alternative questiones and differentiates between subsidiary structures which are initiated by the caller or the call-taker, respectively. In their subsidiary structures, callers usually provide additional information about the evidentiality of their perceptions or express their uncertainty. Call-takers in turn mainly inform the callers about the processing of the emergency call. The results of the study reveal that there do exist subsidiary structures aside from the main quaestio in the context of an emergency call. In this manner, the speakers are equipped with a simple medium to communicate essential facts about each emergency, although this further information doesn’t answer the main quaestio. The results of this thesis can be taken into consideration e.g. in the education of call-takers. Key words: quaestio, emergency call, emergency centre, police, subsidiary structure, GermanVäitöskirjani selvittää, miksi ja miten saksankielisissä poliisin hätäpuheluissa poiketaan puhelun kommunikatiivisesta tehtävästä eli ns. quaestiosta. Aineistoni koostuu 132 saksankielisestä poliisin hätäpuhelusta, jotka on nauhoitettu keväällä 2012 kahdessa hätäkeskuksessa. Hätäkeskusten nimistä, henkilöistä ja paikannimistä käytetään väitöskirjassa pseudonyymejä. Tutkimus perustuu psykolingvistiseen quaestio-teoriaan, jonka mukaan jokainen teksti, keskustelu sekä yksittäiset puheenvuorot perustuvat eksplisiittisiin tai implisiittisiin quaestioihin. Quaestio voidaan mieltää ohjeeksi, joka auttaa puhujaa suunnittelemaan koherentin jatkon tekstille tai keskustelulle. Joissakin tapauksissa quaestioita jätetään kuitenkin noudattamatta. Tällöin syntyy erilaisia sivurakenteita, joiden kommunikatiivinen merkitys voi olla suuri, sillä sivurakenteissa ilmoitetaan usein taustatietoja, mielipiteitä ja kommentteja. Hätäpuhelun kokonaisquaestio koostuu kahdesta osaquaestiosta: soittaja antaa tietoja tapahtuneesta, kun taas hätäkeskuspäivystäjä esittää kysymyksiä määritelläkseen avuntarpeen todenperäisyyden. Mikäli puhujat ottavat hätäpuhelussa sen riskin, että puhelun keston pidentymisen uhalla jokin muu kommunikatiivinen tehtävä kuin institutionaalinen quaestio nostetaan keskiöön, on tällaisella sivurakenteella oltava merkittäviä funktioita. Työssäni selvitetään näitä funktioita ja tutkitaan esim. eroavaisuuksia hätäkeskustyöntekijän ja soittajan aloittamissa sivurakenteissa. Soittaja antaa sivurakenteissaan tietoja esimerkiksi havaintojensa evidentiaalisuudesta tai ilmaisee omaa epävarmuuttaan. Päivystäjä sen sijaan informoi soittajaa mm. hätäilmoituksen käsittelystä. Yleisesti sivurakenteilla on merkitystä mm. emootioiden, teknologisten apuvälineiden, relevanssin, oman (puuttuvan) kompetenssin ja aikasuhteiden kuvaamisessa. Sivurakenteet tarjoavat puhujille niinkin institutionaalisessa kontekstissa kuin hätäpuhelussa yksinkertaisen tavan kertoa omista käsityksistään ja ajatuksistaan ja välittää siten puheluskeemaan kuulumattomia mutta muutoin oleellisia tietoja kustakin tapauksesta. Tämä tulisi huomioida myös päivystäjien koulutuksessa ja hätäkeskusuudistuksissa. Avainsanat: quaestio, hätäpuhelu, hätäkeskus, poliisi, sivurakenne, saksa
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
ausserha.pdf 4.786Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record