Lantmäteriverket

Lantmäteriverket utför lantmäteriförrättningar, upprätthåller fastighetsuppgifter, producerar geodata, ansvarar för lagfarter och inteckningar, utvecklar informationssystem och främjar forskning i geodata.

Geodatacentralen (FGI) är Lantmäteriverkets enhet, som utför forskning och expertarbete inom geodatabranschen. Den ansedda internationella forskningsenheten tillhandahåller tillförlitlig information för samhället. Mer information: www.fgi.fi

Bläddra Heldas samlingar

Nyligen publicerat