Inarin Saamelaiskulttuurikeskus -hankkeen aluetaloudelliset vaikutukset

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/221343
Title: Inarin Saamelaiskulttuurikeskus -hankkeen aluetaloudelliset vaikutukset
Author: Törmä, Hannu
Publisher: Helsingin yliopisto Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskus
Date: 2005
Language: fi
ISSN: 1795-3405
URI: http://hdl.handle.net/10138/221343
Abstract: Tässä tutkimuksessa on selvitetty Inarin Saamelaiskulttuurikeskus-hankkeen aluetaloudellisia makro-, työllisyys-, allokaatio- ja hyvinvointivaikutuksia. Analysoimme ensin talon rakennusaikaisia lyhyen tähtäimen vaikutuksia. Toinen näkökulmamme oli keskuksen pitkän aikavälin käytön vaikutukset, jotka perustuvat saamelaisten julkisen hallinnon, koulutuksen ja kulttuuritoiminnan tehokkuuden ja tarjonnan kasvuun. Lyhyen ja pitkän aikavälin aluetaloudelliset vaikutukset laskettiin RegFin-aluemallin simulaatioiden avulla. Perustuloksemme on, että Saamelaiskulttuurikeskus vaikuttaisi myönteisellä tavalla Pohjois-Lapin seutukunnan aluetalouteen sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Hanke lisää seutukunnan kokonaistuotantoa lyhyen tähtäimen rakentamisvaiheessa noin kaksi ja puoli prosenttia. Vastaava talouskasvu saadaan pitkällä tähtäimellä, kun talo mahdollistaa kokous-, kongressi- ja kulttuuritoiminnan tarjonnan kasvun. Saamelaiskulttuurikeskuksen työllistävä vaikutus on 271 henkilöä lyhyellä ja 192 pitkällä aikavälillä. Näissä luvuissa ovat mukana sekä hankkeen välittömät että välilliset työpaikat koko panos-tuotos-ketjussa. RegFin-aluemallin simulointitulosten mukaan kulttuurikeskus-hankkeen kriittinen kohta on uudesta liikevaihdosta tehdyt oletukset. Edellä todetut talouskasvun tasot voidaan saavuttaa 700 000 euron uudella liikevaihdolla. Inarin Saamelaiskulttuurikeskus-hanke on aluetaloudellisesti kannattava, jos hankkeelle saadaan sellainen Pohjois-Lapin seutukunnan ulkopuolinen rahoitusosuus, että se muodostaa noin kaksi kolmannesta rakennushankkeen kokonaisrahoituksesta.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Raportteja3.pdf 154.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record