Rådarens viskning

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/222482
Title: Rådarens viskning
Author: Erfving, Emilia; Hintsa, Antti; Sintonen, Sara; Sairanen, Heidi; Kumpulainen, Kristiina
Publisher: Helsingfors universitet, Playful Learning Center
Date: 2017
ISSN: 978-951-51-3678-7
URI: http://hdl.handle.net/10138/222482
Abstract: Myter och multilitteracitet Myter är gemensamt delade historier och folksagor som ingen egentligen någonsin har sett eller upplevt men som anses vara sanna. I det förgångna, för mycket länge sedan, föddes finländska myter ofta av iakttagelser i anknytning till naturen. Naturen var en inspirationskälla och människorna ville föra en dialog med naturen: de hade ett annorlunda förhållande till naturen än vad vi har idag. För människor i norr har naturen haft en egen speciell betydelse, eftersom årstidsväxlingarna här gör naturen mycket varierande och rik. Det är inte så konstigt att naturen har väckt fantasin och gett upphov till många myter. Man har till exempel trott att ett stjärnfall är en spricka på himlen genom vilken gudarna kan titta ner på jorden. Skogarna och skogsväsendena är också en väsentlig del av kulturen och levnadssätten i norr. Skogen var ju också en viktig näringskälla. Med Rådarens viskning-aktivitetskorten vill vi ra det 100-åriga Finland. Helheten publiceras i digital form och den kan användas och distribueras i icke-kommersiella syften. Vår tanke är att materialet används främst digitalt. Det pedagogiska syftet med aktivitetskorten är att väcka intresse för den finländska naturen och för gamla myter ur många olika synvinklar. Uppgifterna lockar också deltagarna att på många olika sätt själva iaktta, fundera, hitta på och experimentera. För framställandet av aktivitetskorten har vi fått stöd av ”MOI - Inlärning av multilitteracitet med glädje”-utvecklingsprogrammet som - finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet och genomförs av Helsingfors universitet. Materialet kan fritt laddas ner på MOI-projektets webbplats: www.monilukutaito.com/se/
Description: Finska: Haltijankuiskaus (http://hdl.handle.net/10138/206657) Engelska: Whisper of the Spirit (http://hdl.handle.net/10138/222483)
Subject: småbarnspedagogik
Subject (allärs): multilitteracitet
förskolepedagogik
småbarnsfostran
förskoleundervisning
nybörjarundervisning
myter
folktro


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View Description
haltijankuiskaus_svenska.pdf 14.99Mb PDF View/Open file

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record