Raahen tekniikan ja talouden yksikön aluetaloudelliset vaikutukset

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/222496
Title: Raahen tekniikan ja talouden yksikön aluetaloudelliset vaikutukset
Author: Törmä, Hannu; Zawalinska, Katarzyna
Publisher: Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti
Date: 2007
Language: fi
Belongs to series: Raportteja 13
ISBN: 978-952-10-3361-2
ISSN: 1796-0630
URI: http://hdl.handle.net/10138/222496
Abstract: Raahen tekniikan ja talouden yksikkö, joka kuuluu Oulun seudun ammattikorkeakouluun, tilasi syksyllä 2006 Ruralia-instituutilta tutkimuksen aluetaloudellisesta kokonaisvaikuttavuudestaan. Tavoitteena oli hahmottaa yksikön asema Raahen seudun aluetaloudessa ja pohtia eräiden tulevaisuuden kehitysajatusten aluetaloudellista merkitystä. Tutkimus liittyy laajempaan yksikön tulevaisuutta luotaavaan selvitystyöhön. Aluetaloudelliset laskelmat suoritettiin Ruralia-instituutissa kehitetyllä RegFin-mallilla vuosille 2005–2007. Yksikön kokonaisvaikuttavuus on noin 1 % aluetaloudesta työllisyydellä, tuotannontekijätuloilla, alueen BKT:lla ja yksityisellä kulutuksella mitattuna. Laskelmien mukaan jokainen yksikössä käytetty euro tuottaa noin 1.56-kertaisen euromäärän uuden rahan luodessa suoria ja kerroinvaikutuksia. Yksikön kokonaisvaikuttavuutta rajoittaa se, että osa opiskelijoista ja henkilökunnasta asuu seutukunnan ulkopuolella. Kokonaisvaikuttavuudesta tulee tämän vuodon takia noin neljännestä pienempi. Mikäli yksikkö voisi rekrytoida 100 opiskelijaa lisää ja kerätä EU- ja muuta hankerahoitusta 1 miljoonaa euroa nykyistä enemmän, yksikön budjetti ja vaikuttavuus voisivat palata vuoden 2005 korkeimmalle tasolle. Yksikön toiminnalla on myös myönteisiä pitkän aikavälin vaikutuksia. Valmistuneet ovat sijoittuneet hyvin ensimmäiseen työpaikkaansa Raahen seudulle ja muualle Pohjois-Pohjanmaalle.
Subject: aluetalous
ammattikorkeakoulu
yleisen tasapainon malli
kerroinvaikutukset


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
raportteja13.pdf 210.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record