Miten musiikin alkuopetuksen oppikirjat heijastavat opetussuunnitelmaa?

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201709075366
Title: Miten musiikin alkuopetuksen oppikirjat heijastavat opetussuunnitelmaa?
Author: Pesä, Valtteri
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201709075366
http://hdl.handle.net/10138/222880
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: The purpose of this thesis is to examine the relationship between the national core curriculum for basic education to music text books of elementary instruction, and also to compare the guidance of the curriculums from year 1970 and 2014 on the music instruction of the grade one and grade two. Also this thesis compares the music text book from 1980's called Piiri Pieni Pyörii (used in elementary instruction) to a music textbook published in 2015 called Saa Laulaa! 1-2 (used in elementary instruction as well). Do these text books reflect the emphasis of the national core curriculum or is this responsibility left to the teachers' capabilities. In earlier text book research it has been noted that text books influence attitudes both by text and design and music text books can entail hidden curriculums. Music text books used elementary instruction have not been studied before in Finland. This thesis is based on text book research and the research method is context analysis. This research found out that the music text books used in elementary instructions reflected the alignments of the national core curriculum to some extent. Some parts of the music text books differed from the guidance of national core curriculum. The national core curriculum for basic education has changed significantly from 1970 to 2014. Now the emphasis is increasingly placed on co-operation, child participation and creation of positive team spirit while teaching music for elementary classes.Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää sitä, millainen on peruskoulun valtakunnallisen opetussuunnitelman suhde alkuopetuksen musiikin oppikirjoihin: heijastelevatko oppikirjat valtakunnallisen opetussuunnitelman painotuksia vai jääkö opetussuunnitelman toteuttaminen opettajan sovelluskyvyn varaan? Tutkin myös sitä, millä tavoin alkuopetuksen musiikin oppikirja on 40 vuoden aikana muuttunut. Aiemmissa oppikirjatutkimuksissa on esitetty, että oppikirjojen tekstit ja kuvitukset muokkaavat asenteita ja että myös musiikin oppikirjat voivat sisältää piilo-opetussuunnitelmia. Juuri musiikin alkuopetuksen oppikirjoja ei tästä näkökulmasta ole kuitenkaan Suomessa aikaisemmin tutkittu. Vertailen vuosien 1970 ja 2014 opetussuunnitelmien ohjeistusta perusopetuksen ensimmäisen ja toisen luokan musiikin opettamiseen. Tutkin näiden havaintojen valossa 1970- ja 1980-luvulla käytössä ollutta musiikin alkuopetuksen oppikirjaa Piiri pieni pyörii sekä vuonna 2015 ilmestynyttä musiikin alkuopetuksen oppikirjaa Saa laulaa! 1-2. Tutkimusmenetelmänä on sisällönanalyysi. Tutkimuksessa kävi ilmi musiikin alkuopetuksen oppikirjojen heijastelevan joissakin määrin valtakunnallisen opetussuunnitelman linjauksia. Joiltakin osin oppikirjojen sisältö kuitenkin poikkesi opetussuunnitelmien ohjeistuksesta. Peruskoulun valtakunnallinen opetussuunnitelma oli muuttunut merkittävissäkin määrin vuodesta 1970 vuoteen 2014. Erityisesti yhdessä työskentelyyn, lasten osallistamiseen, sekä myönteisen yhteishengen luomiseen oli kiinnitetty entistä painokkaammin huomiota opetettaessa musiikkia alkuopetusluokille.
Subject: musiikin alkuopetus
oppikirja
opetussuunnitelma


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
valtteri.pesa.gradu.2017.pdf 1022.Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record