Tehdään niin kuin hyvä tulee : Kansallispuvun korjaaminen, Kemiön puku

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201709075353
Title: Tehdään niin kuin hyvä tulee : Kansallispuvun korjaaminen, Kemiön puku
Author: Juhantila, Sirkku
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201709075353
http://hdl.handle.net/10138/222884
Thesis level: master's thesis
Discipline: Craft Science
Käsityötiede
Slöjdvetenskap
Abstract: This research was based on a need to repair a national costume and willingness to document the repair process. The product repaired was an old national costume from Kemiö district. The main research question was: how to repair an old national costume. The sub-questions of the research were: how to define the version of the dress, what are the limitations which the dress itself is causing to the repair options and how the traditional sewing methods of a national dress could be utilized in the repair process. Several factors were impacting the repair process, such as: traditions, the features of the dress and the target identified by the researcher. Kemiö is located in the Swedish speaking area of Finland, and therefore the aim was also to find out whether there was any special guidance related to the traditions of Swedish speaking area's national costumes. There were several problems in the costume, such as the incorrectness of some parts compared to the model costume, incorrect sewing methods used, poor shape of some items and the wrong size of some items. The research strategy used was a case study research and the research method was autoethnography. Some features of the practice-led research were utilized as well. The data consists of narratives and notes written by the researcher during the research process as well as photographs of phases before and after repair. The data was analyzed by reflecting the narratives and the analysis is merged with the data. The best suitable practices regarding the repair of this specific national costume taking into consideration the targets defined by the researcher were identified as a result of this research. Some of the research results can benefit other repair processes as well, even though the target was not to create generalizable guidance.Tämä tutkimus käynnistyi tarpeesta korjata kansallispuku ja halusta dokumentoida sen korjausprosessi. Tutkimuksessa korjaamisen kohteena oli vanha Kemiön kansallispuku. Tutkimuskysymykseksi muodostui, miten kansallispuku korjataan. Alakysymyksiksi muodostuivat: mitä aikakautta puku edustaa, millaisia rajoitteita puvun ominaisuudet asettavat korjausratkaisuille sekä miten kansallispukujen perinteisen valmistuksen menetelmät soveltuvat puvun korjaamiseen. Korjaamisratkaisuihin vaikuttivat perinteet, puvun ominaisuudet ja tutkijan määrittelemät tavoitteet. Koska Kemiö sijaitsee Suomen ruotsinkielisellä alueella, korjausratkaisuja tehtäessä tutkittiin myös suomenruotsalaisille kansallispuvuille tyypillisiä piirteitä. Puvussa oli useita ongelmia: joidenkin osien poikkeamat mallipukuun verrattaessa, valmistuksessa käytetyt sopimattomat valmistusmenetelmät, vaatekappaleiden rikkinäisyys ja väärä koko. Tutkimusstrategiana oli tapaustutkimus ja tutkimusmenetelmänä autoetnografia. Lisäksi hyödynnettiin käytännönlähtöisen tutkimuksen piirteitä. Aineisto koostuu tutkijan kirjoittamista kertomuksista ja muistiinpanoista sekä eri vaiheita esittelevistä valokuvista. Aineistoa analysoitiin kirjoittamalla ja analyysi nivoutuu aineistoon. Tutkimuksen tuloksena analysoitiin tutkijan määrittelemän tavoitteen kannalta sopivimmat menetelmät tämän kansallispuvun korjaamiseen. Vaikka tutkimuksen tavoitteena ei ollut luoda yleistettäviä tuloksia, tutkimuksen tulokset voivat hyödyttää myös muita kansallispukuja korjaavia.
Subject: bygdedräkt
national costume
national dress
repair
craft
autoethnography
kansallispuku
korjaaminen
autoetnografia
käsityö


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Sirkku_Juhantila_PG_2017.pdf 4.346Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record