Talvivaaran nikkelikaivoshankkeen aluetaloudelliset vaikutukset

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/222903
Title: Talvivaaran nikkelikaivoshankkeen aluetaloudelliset vaikutukset
Author: Törmä, Hannu; Zawalinska, Katarzyna
Publisher: Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti
Date: 2007
Language: fi
Belongs to series: Raportteja 14
ISBN: 978-952-10-3363-6
ISSN: 1796-0630
URI: http://hdl.handle.net/10138/222903
Abstract: Sotkamon Talvivaarassa on mittavat nikkelimalmivarat joiden hyödyntämistä on suunniteltu jo pitkään. Nikkelin hinta on noussut vuodesta 2001 lähes kymmenkertaiseksi ja viimeisten kahden vuoden aikana kolminkertaiseksi, joten toiveet malmin kannattavaan hyödyntämiseen ovat korkealla. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli hahmottaa kaivoksen rakentamis- ja toimintavaiheen merkitystä Kainuun maakunnalle. Erityisen tarkastelun kohteena oli uusien toimialoittaisten henkilötyövuosien määrä. Aluetaloudelliset laskelmat suoritettiin dynaamisella RegFin-mallilla vuosille 2007–2025. Tulosten mukaan sekä kaivostoiminnan rakentamis- että toimintavaihe olisivat Kainuun kannalta hyvin myönteinen asia. Maakunnan BKT kasvaisi noin 24 % ja työllisyys paranisi paljon aluetalouden perusuraan verrattuna. Kaivos tuottaisi useimmille toimialoille runsaasti uusia henkilötyövuosia. Uutta työtä tulisi kaivostoiminnan lisäksi erityisesti rakentamiseen, kuljetuksiin ja muille palvelualoille. Kaivostoiminta tuottaisi rakentamisvaiheessa 20 %:n urakka-arvo-osuudella noin 1300 ja toimintavaiheessa noin 2000 uutta henkilötyövuotta kun toiminnan suorat ja kerrannaisvaikutukset huomioidaan. Työllisyysvaikutukset alenevat nopeasti kun urakka-arvo-osuus laskee. Henkilötyövuosia syntyisi vain noin 750, jos osuus olisi 10 %.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
raportteja14.pdf 172.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record