Puhdasta pyykkiä puhtaalla omallatunnolla : tutkimus pyykinpesutottumuksista ja niiden vaikutuksista ympäristöön

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201709075355
Title: Puhdasta pyykkiä puhtaalla omallatunnolla : tutkimus pyykinpesutottumuksista ja niiden vaikutuksista ympäristöön
Author: Miilunpalo, Satu-Marja
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201709075355
http://hdl.handle.net/10138/222934
Thesis level: master's thesis
Abstract: The purpose of this research is to investigate what kind of practices consumers have in textile washing and caring and how environment friendliness is present in those practices. The focus is also on how laundry habits could be developed to be environmentally friendlier. The results of this research are compared to the results of prior researches that have been conducted on textile washing practices. These prior researches have shown that laundry has been washed excessively, it hasn't in fact been dirty and the washing machine's full capacity hasn't been used. Additionally, consumers have not been aware of the hardness of water in their region, thus administering too much of laundry detergent. The data for this research was gathered by an online inquiry that consisted of structured multiple-choice questions. The survey reached 1841 persons of whom 97,5 % were women. The data was analyzed using frequency analysis, Kruskal-Wallis test and post hoc test by investigating the effects of variable variation to environment friendliness. Additionally, correlation between different variables and cross tabulation between households with and without children. It seems that many of the different factors in laundering that are burdening the environment are still present today. Washing machines are seldom used at maximum capacity and consumers are not aware of water hardness and because of that administrate too much laundry detergent. The laundry practices of households with children were more harmful to the environment than those without children. However, the current life situations of the household members is a major factor. Especially for families with children and young people, it would be good to have instructions for laundry cleaning in the future. Topics could be water hardness, energy saving with washing temperatures and drying methods, and the benefits of properly dosed detergent and properly filled washing machines.Tämän tutkimuksen tarkoitus on kartoittaa minkälaisia tekstiilienhoitokäytänteitä ja pyykinpesutottumuksia kuluttajilla on ja miten ympäristömyötäisyys näkyy niissä. Pohdin myös miten pyykinpesukäytäntöjä voisi muuttaa ympäristömyötäisemmiksi. Vertaan tutkimustuloksiani aiemmin tehtyihin pyykinpesutottumuksia kartoittaneisiin tutkimuksiin. Niissä on selvinnyt että pyykkiä pestään liikaa, se ei ole oikeasti likaista ja koneellisia ei täytetä tarpeeksi täyteen. Lisäksi ihmiset eivät tiedä asuinalueensa veden kovuutta ja mm. tästä syystä pesuainetta annostellaan liikaa. Keräsin aineiston strukturoidun kyselylomakkeen avulla internetissä. Kyselyyn vastasi 1841 henkilöä, joista 97,5 % oli naisia. Analysoin aineistoa SPSS-ohjelmassa yksisuuntaisen frekvenssianalyysin, Kruskalin–Wallisin ja post hoc –testin avulla etsien taustamuuttujien vaikutuksia pyykinpesukäytänteiden ympäristömyötäisyyteen. Lisäksi etsin korrelaatioita muuttujien välillä ja tein ristiintaulukointeja lapsiperheiden ja aikuistalouksien välillä. Tämän tutkimuksen perusteella näyttää, että monet pyykinpesun ympäristöä kuormittavat haasteet olivat ennallaan. Koneet pyörivät usein vajaina, ihmiset eivät olleet tietoisia veden kovuudesta ja annostelivat sen takia liikaa pesuainetta. Lapsiperheiden pyykinpesutottumukset olivat haitallisempia ympäristölle kuin aikuistalouksien, mutta heidän elämäntilanteensa vaikuttaa tähän paljon. Etenkin lapsiperheellisille ja nuorille olisi hyvä suunnata jatkossa ohjeistusta pyykinpesuun liittyen. Aiheita voisi olla veden kovuus, energian säästö pesulämpötilojen ja kuivausmenetelmien avulla ja oikein annostellun pesuaineen ja oikein täytettyjen pesukoneellisten hyödyt.
Subject: pyykinpesu
pyykinpesutottumukset
ympäristömyötäisyys
pesulämpötilat
pyykinpesuaineet
pyykinpesukoneet
Discipline: Craft Science
Käsityötiede
Slöjdvetenskap


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record