Lihansyönnin vähentäminen : WWF:n lihaopas ja ruokaohjeet kuluttajan apuna

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201709075349
Title: Lihansyönnin vähentäminen : WWF:n lihaopas ja ruokaohjeet kuluttajan apuna
Alternative title: Reducing meat eating : Meat guide and recipes of WWF as consumer's aid
Author: Nykänen, Anna-Mari
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201709075349
http://hdl.handle.net/10138/222935
Thesis level: master's thesis
Discipline: Home economics
Kotitaloustiede
Hushållsvetenskap
Abstract: The purpose of this thesis is to collect user feedback of recipes made for the WWF's meat guide. Additionally, test group's values towards food and especially meat and their interest to reduce meat consumption are examined. Meat consumption in Finland has increased constantly and meat is a significant part of the food culture. Globally meat production accounts for about a fifth of greenhouse gas emissions and has many other harmful impacts on environment. Finnish nutritional recommendations advise to reduce especially red meat consumption. Thus there are many reasons to reduce eating meat. Consumer's food choice is affected by different factors such as values but according to research for example taste, price, healthiness and habits are highlighted. Previous research has found different socio-demographic, practical and psychological barriers to reduce meat consumption. In addition, basis for more environmental-friendly diet and factors promoting it are presented in this thesis. Data was collected in assistance of 19 volunteers, who tested two recipes with decreased portion of meat at their homes. The dishes were macaroni casserole, pasta sauce with tomatoes, meat balls, tortillas, quorn-sauce, pyttipanna and hot dog soup. After testing the recipes participants answered to an electronic qualitative questionnaire. Data was analyzed qualitatively. According to feedback the recipes were clear and functional. The ingredients were mostly easily available. There were some differences in tastiness of dishes based on individual preferences but all respondents intended to use at least one of the recipes again. The most important values related to food choice were domestic production and taste. Healthiness and price were not emphasized in this data despite results of previous research. Almost all respondents were motivated to reduce meat consumption or had already done that. Suggested means to reduce eating meat were for example substituting meat with plant-based protein or having vegetarian days. The need to reduce eating meat is recognized but materials such as recipes of meat guide are still needed as aid.Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kerätä käyttäjäkokemuksia WWF:n lihaopasta varten laadituista ruokaohjeista. Lisäksi selvitetään testaajaryhmän arvoja ruoan ja erityisesti lihan suhteen sekä heidän kiinnostustaan vähentää lihankulutustaan. Lihankulutus Suomessa on kasvanut jatkuvasti ja lihalla on merkittävä rooli ruokakulttuurissa. Lihantuotanto aiheuttaa globaalisti noin viidenneksen kasvihuonekaasupäästöistä ja monia muita haitallisia ympäristövaikutuksia. Suomalaisissa ravitsemussuosituksissa erityisesti punaisen lihan kulutusta neuvotaan vähentämään. Lihan syömisen vähentämiseen on olemassa monia perusteita. Kuluttajan ruoanvalintaan vaikuttavat erilaiset tekijät kuten arvot, mutta tutkimusten perusteella esimerkiksi ruoan maku, hinta, terveellisyys ja tavat korostuvat. Aiemmissa tutkimuksissa on löydetty erilaisia sosiodemografisia, käytännöllisiä ja psykologisia esteitä vähentää lihansyöntiä. Tässä työssä esitellään myös ympäristöystävällisemmän ruokavalion perusteet ja sitä edistäviä tekijöitä. Tutkimuksen aineisto kerättiin 19 vapaaehtoisen avulla, jotka testasivat kotonaan kahta ruokaohjetta, joista lihan osuutta oli vähennetty. Ruokalajeja olivat makaronilaatikko, tomaattinen pastakastike, lihapullat, tortillat, quorn-kastike, pyttipannu sekä nakkikeitto. Ohjeiden testaamisen jälkeen osallistujat vastasivat sähköisesti laadulliseen kyselylomakkeeseen. Aineisto analysoitiin laadullisesti. Saadun palautteen perusteella ruokaohjeet olivat selkeitä ja toimivia. Raaka-aineet olivat pääosin helposti saatavilla. Ruokien maistuvuudessa oli yksilöllisiin mieltymyksiin perustuvia eroja, mutta kaikki vastaajat aikoivat käyttää ainakin jotakin ruokaohjeista uudelleen. Tärkeimpiä ruoanvalintaan liittyviä arvoja olivat kotimaisuus sekä maku, mutta aiemmassa tutkimuksessa korostetut terveellisyys ja hinta jäivät tässä tutkimuksessa vähälle huomiolle. Lähes kaikki vastaajat olivat halukkaita vähentämään lihankulutustaan tai olivat näin jo tehneet. Keinoiksi vähentää lihansyöntiä ehdotettiin esimerkiksi lihan korvaamista kasviperäisillä proteiinilla tai kasvisruokapäiviä. Lihansyömisen vähentämisen tarve tunnistetaan, mutta siihen kaivataan vielä avuksi esimerkiksi lihaoppaan ohjeiden kaltaisia materiaaleja.
Subject: liha
ruoan ympäristövaikutukset
ruoanvalinta
ympäristöystävällinen ruokavalio


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record