Suomessa toimivien afganistanilaisten yhdistysten aktiivijäsenten kertomuksia kuulumisesta suomalaiseen yhteiskuntaan

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201709075339
Title: Suomessa toimivien afganistanilaisten yhdistysten aktiivijäsenten kertomuksia kuulumisesta suomalaiseen yhteiskuntaan
Author: Nieminen, Annina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201709075339
http://hdl.handle.net/10138/222945
Thesis level: master's thesis
Abstract: Finland has multiple associations formed and operated by people with immigrant background. These associations arrange diverse activities. Usually these activities are affiliated with the lifestyle as a minority, for example: maintaining cultural traditions, advancing integration of the members of the minority to the Finnish society, and improving the position of the minority. I studied and collected research from the Afghan associations in Finland. The aim of my study was to clarify, how the minority position reflects in the discourse of the agents of the associations' and in the work of the associations. The theoretical framework of the study consists on discussion on citizenship, the construction of citizens' community, and the nation, politics of belonging, and the position and the possibilities of actions as minorities. To carry out the study, I interviewed six active agents of Afghan associations. The interviewees represented distinct associations from different parts of Finland. I analyzed the interviews using narrative analysis method pursuing to examine, how the small stories told by the Afghan agents reflect their socio-cultural reality. All the interviews have an outline relating to the experiences these individuals and their associations have as a minority, how they view Finnish society today, and their hopes and dreams for the future. The experiences of not belonging in the Finnish community cause the people with Afghan background challenges in defining their own national and cultural identity. The associations arrange activities that enable the maintaining of Afghan culture, and activities that advance the integration of Afghan people in Finland, without the force of integrating with all the cultural presumptions of the Finnish majority. In addition, negotiation on how and how much Afghan people can adopt Finnish culture and values, is carried out in and between Afghan associations. The negotiation causes tension inside Afghan community. The politics of belonging of the Finnish nation and the processes of exclusion define the Afghan peoples' possibilities to act and influence in the society. Through their actions, Afghan associations pursue to improve the position Afghan people in Finland, and thus increasing the recognition of their work, as Afghan's in the Finnish society.Suomessa toimii lukuisia maahanmuuttajataustaisten perustamia yhdistyksiä, joilla on paljon monipuolista toimintaa. Usein maahanmuuttajataustaisten yhdistystoiminta liittyy tavalla tai toisella vähemmistönä elämiseen. Toimintaan kuuluu esimerkiksi oman kulttuurisen tradition ja identiteetin vaaliminen, oman yhteisön jäsenten kotouttaminen ja osallistaminen tai pyrkimys yhteisön aseman parantamiseen suomalaisessa yhteiskunnassa. Tutkimuksessani perehdyin afganistanilaisten yhdistystoimintaan ja tavoitteenani oli selvittää, miten vähemmistöasema heijastuu afganistanilaisten yhdistystoimijoiden puheessa ja yhdistysten toiminnassa. Tutkimukseni teoreettinen viitekehys rakentuu keskustelusta kansalaisuuden ulottuvuuksista, kansalaisten yhteisön rakentamisesta, siihen liittyvistä kuulumisen politiikoista sekä niiden seurauksista vähemmistöjen asemaan ja toiminnan mahdollisuuksiin. Tutkimuksen toteuttamiseksi haastattelin kuutta afganistanilaisen yhdistyksen toimijaa. Valitsin haastateltavat eri yhdistyksistä, eri puolita Suomea. Haastatteluiden analyysissa käytin narratiivista menetelmää pyrkien selvittämään, miten haastatteluissa mielenkiintoni herättäneet pienet kertomukset kiinnittyvät osaksi sosio-kulttuurista todellisuutta. Kokemukset kuulumattomuudesta suomalaisten yhteisöön luovat afganistanilaisille haasteita oman kansallisen ja kulttuurisen identiteetin määrittämisessä. Yhdistyksissä järjestetään paljon afganistanilaisen kulttuurin säilyttämisen mahdollistavaa toimintaa ja lisäksi toimintaa, jolla pyritään mahdollistamaan afganistanilaisten kotoutuminen ja osallisuus suomalaisessa yhteiskunnassa ilman pakkoa sulautua suomalaisuuden muottiin. Lisäksi afganistanilaisen yhteisön, myös yhdistysten sisällä ja välillä käydään neuvottelua siitä, miten ja missä määrin afganistanilaiset voivat omaksua suomalaista kulttuuria. Neuvottelu aiheuttaa jännitteisyyttä afganistanilaisen yhteisön sisällä. Lisäksi suomalaisessa yhteiskunnassa vallitsevat kuulumisen politiikat, poissulkemisen prosessit määrittävät afganistanilaisten mahdollisuuksia toimia ja vaikuttaa yhteiskunnassa. Afganistanilaiset yhdistykset pyrkivät toiminnallaan vaikuttamaan afganistanilaisten aseman parantumiseen sekä heidän osaamisensa ja toimintansa tunnistamiseen entistä paremmin.
Subject: yhdistystoiminta
kansalaisuus
kuuluminen
diaspora
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
NieminenAnnina_pg2017.pdf 525.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record