Suomalaisten huippujalkapalloilijoiden kokemuksia tavoitteellisen urheilun ja opiskelun yhdistämisestä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201709075356
Title: Suomalaisten huippujalkapalloilijoiden kokemuksia tavoitteellisen urheilun ja opiskelun yhdistämisestä
Author: Parikka, Jarno
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201709075356
http://hdl.handle.net/10138/222955
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: It can be challenging to combine studies and purposive sports training for a young athlete. However, education facilitates the transition to working life after the sporting career. The objective of this study is to explain the experiences of Finnish top level football players who combine a sporting career and simultaneous studies. In order to be able to research combining top level sport and studies at different levels of school, the development of a footballer to the highest level, should also be understood. For the purpose of the study, seven Finnish football players who have had successful football careers and who also have had varied study experiences, were interviewed. The data was collected using focused interviews. The phenomenographic method of analysis was used in order to analyze the collected data. The results of this study support the early engagement theory. Successful football players started their football career at a young age. They have always participated in high volumes of organized football training as well as participated extensively in non-organized or social football as well as personal football training throughout their career. The top level players were always very motivated with regards to their football training. They also received encouragement and pressure-free support from their families. There is no need for special arrangements when combining sports and studying in elementary school. However, football players who attended sports schools while in elementary school enjoyed having more sports in their curriculum. The sport high schools were excellent institutions for combining upper secondary education and studying in Finland. Purposive sports training and studies can be combined in normal high school as well, if school staff members have the desire to support young athletes. On the contrary, purposive sports training was difficult to combine with studies in the higher education institutions for football players. However, with high motivation as regards to studies, studying alongside a top level football career was possible. Athletes need support for combining a sports career and studies, especially after completing studies at the upper secondary level. The development of sport academies is important, so as to enable an increasing number of athletes to achieve success in fields of sport as well as studies in the future.Huippu-urheilijan uraa tavoittelevan nuoren voi olla haastavaa yhdistää opiskelu ja määrätietoinen urheiluun valmentautuminen. Koulutus helpottaa kuitenkin työelämään siirtymistä urheilu-uran jälkeen. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, minkälaisia kokemuksia suomalaisilla jalkapalloilijoilla on tavoitteellisen urheilun ja opiskelun yhdistämisestä. Jotta tavoitteellisen valmentautumisen ja opiskelun yhdistämistä voidaan eri kouluasteilla tarkastella, tulee myös ymmärtää, miten huippujalkapalloilijaksi voi kehittyä. Tutkimukseen haastateltiin seitsemää menestynyttä suomalaista jalkapalloilijaa, joilla on myös monipuolisesti kokemuksia opiskelusta. Aineisto hankittiin teemahaastatteluiden avulla. Aineisto analysoitiin fenomenografista analyysia hyväksikäyttäen. Tutkimustulokset tukevat aikaisen kiinnittymisen teoriaa huippujalkapalloilijaksi kehittymisessä. Menestyneet jalkapalloilijat aloittivat jalkapallon harrastamisen jo lapsuudessa ja harjoittelivat aina paljon sekä ohjatusti että omatoimisesti. Huippupelaajat olivat aina motivoituneita harjoittelijoita. He saivat myös kannustavaa ja paineetonta tukea perheiltään. Koulunkäynnin ja urheilun yhdistämiselle ei vielä peruskoulussa ole erityistä tarvetta, mutta urheilukouluissa opiskelleet jalkapalloilijat nauttivat aamuharjoittelusta jo yläkouluikäisinä. Urheilulukioissa ja urheilupainotteisissa lukioissa opiskelun ja tavoitteellisen urheilun yhdistäminen onnistui erinomaisesti. Myös tavallisessa lukiossa on mahdollista yhdistää tavoitteellinen valmentautuminen ja opiskelu, jos koulun henkilökunnalla on halua tukea nuoria urheilijoita kahden uran yhteensovittamisessa. Huippu-urheilun ja korkeakouluopintojen yhdistäminen oli jalkapalloilijoille sen sijaan haastavaa. Korkean opiskelumotivaation ja ympäristön tuen avulla opintojen eteneminen jalkapallouran rinnalla oli kuitenkin mahdollista. Urheilijat tarvitsevatkin tukea opiskelun ja urheilun yhteensovittamiseksi ennen kaikkea toisen asteen opintojen jälkeen. Viime vuosina opiskelun ja urheilun yhdistämistä ovat helpottaneet paikallisesti toimivat urheiluakatemiat. Urheiluakatemiatoiminnan kehittäminen on tärkeää, jotta tulevaisuudessa yhä useampi urheilija pystyy saavuttamaan menestystä sekä urheilun että opintojen saralla.
Subject: urheilun ja opiskelun yhdistäminen
huippu-urheilu
jalkapallo
urheiluakatemiat
kaksoisura


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record