The protective effect of vitamins A and C on endotoxin-induced oxidative renal tissue damage in rats : [Letter]

Visa fullständig postPermalänk

http://hdl.handle.net/10138/223744

Citation

Hemilä , H 2006 , ' The protective effect of vitamins A and C on endotoxin-induced oxidative renal tissue damage in rats : [Letter] ' , Tohoku Journal of Experimental Medicine , vol. 208 , no. 2 , pp. 99-100 . https://doi.org/10.1620/tjem.208.99

Titel: The protective effect of vitamins A and C on endotoxin-induced oxidative renal tissue damage in rats : [Letter]
Författare: Hemilä, Harri
Upphovmannens organisation: Department of Public Health
Datum: 2006
Språk: eng
Sidantal: 2
Tillhör serie: Tohoku Journal of Experimental Medicine
ISSN: 0040-8727
DOI: https://doi.org/10.1620/tjem.208.99
Permanenta länken (URI): http://hdl.handle.net/10138/223744
Subject: 3142 Public health care science, environmental and occupational health
Referentgranskad: Nej
Användningsbegränsning: openAccess
Parallelpublicerad version: publishedVersion


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
2006_L_Tohoku.pdf 156.3Kb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post