The Psychology of the Incarnation in Thirteenth- and Early Fourteenth-Century Theology

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3686-2
Title: The Psychology of the Incarnation in Thirteenth- and Early Fourteenth-Century Theology
Author: Vaura, Tuomas
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Theology, The Department of Systematic Theology
Helsingin yliopisto, teologinen tiedekunta
Helsingfors universitet, teologiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017-11-03
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3686-2
http://hdl.handle.net/10138/224305
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: The overall theme of my study concerns the thirteenth- and early fourteenth-century academic discussions about the incarnation from the point of view medieval philosophical psychology. This study will especially explore the following questions: what themes were included in the discussions about knowledge, will, and passions in Christ’s human nature, what the main psychological ideas employed in the psychology of the incarnation were, and whether the teachings about Christ’s human soul were derived from psychology as a discipline of natural philosophy. The method of this study is a systematic analysis of the psychological conceptions. This includes the historical and philosophical construction of psychological ideas in these discussions about Christ’s human soul. The most important sources of this study are commentaries on Peter Lombard’s Sentences. The sources of this study are composed, for example, by Alexander of Hales and other early Franciscan theologians, Bonaventure, Albert the Great, Thomas Aquinas, Giles of Rome, Peter of Tarentaise, Richard Middleton, John Duns Scotus, William Ockham, Peter Auriol, Walter Chatton, Durand of St. Pourçain and Peter of Palude. As theologians studied the knowledge, will and passions of Christ separately, this study is also divided into a corresponding set of three chapters. In the first chapter, I examine the discussion about the knowledge of Christ. The main questions are what kind of knowledge the human Christ had and whether his soul knew everything that God knows. In the second chapter, I study the discussion about Christ’s will and ask what kind of human wills Christ had and how these wills were related to each other. In the third chapter, I turn to a study of the passions of Christ. I ask how Christ’s human soul was passible, what passions he had and how he was simultaneously able to have pain, sadness and joy. My study proves that some emphases in the discussions about the psychology of the incarnation indicate that the early Franciscan theologians and Aquinas established two traditions about the application of psychology to Christology; while the Franciscan theologians usually followed the Franciscan tradition, the Dominican theologians usually followed the Thomistic tradition. However, the study also shows that the traditions were not unequivocal in terms of their flexibility on all questions, since not all Franciscan theologians followed the Franciscan tradition and not all Dominicans followed the Thomistic tradition. In addition, this study shows that in the discussions about the knowledge, will and passion of Christ, theologians applied various ideas from psychology as a branch of natural philosophy in developing their views about theological matters, but Christological views also influenced the philosophical thought of some theologians.Tutkimus tarkastelee 1200-luvulla ja 1300-luvun alussa käytyä akateemista keskustelua inkarnaation psykologiasta. Keskeisenä näkökulmana on filosofinen psykologia, joka keskiajalla oli yksi luonnonfilosofiaan kuuluva osa-alue. Inkarnaation psykologiaa koskevat keskustelut käsittelivät Kristuksen inhimillisen luonnon kykyä tietää, tahtoa ja tuntea. Tutkimuksen tärkeimmät lähteet ovat 1200–1300-luvuilla laadittuja sentenssikommentaareja Petrus Lombarduksen Sentensseihin, mutta myös muita aihepiiristä julkaistuja tekstejä käytetään lähdemateriaalina. Tutkimuksen lähdetekstit ovat laatineet muun muassa Alexanteri Halesilanen sekä muut varhaiset fransiskaanit, Bonaventura, Albert Suuri, Tuomas Akvinolainen, Aegidius Roomalainen, Petrus Tarentaise, Richard Middleton, Johannes Duns Scotus, William Ockham, Petrus Aureol, Walter Chatton, Durandus Pyhä-Pourçainlainen ja Petrus de Palude. Tutkimus jakautuu kolmeen päälukuun. Ensimmäisessä pääluvussa analysoidaan keskustelua Kristuksen tiedosta ja kysytään, millaista inhimillistä tietoa Kristuksella oli ja tiesikö hän ihmisenä kaiken, minkä Jumala tietää. Toisessa pääluvussa tarkastellaan Kristuksen tahtoa ja selvitetään, millaisia erotteluita teologit tekivät Kristuksen tahtoon sekä miten Kristuksen eri tahdot olivat suhteessa toinen toisiinsa. Kolmas pääluku käsittelee Kristuksen tunteita. Luvussa selvitetään, millaisia tunteita Kristus ihmisenä koki ja miten Kristus kykeni tuntemaan samaan aikaan sekä iloa että kipua. Tutkimus osoittaa, että eräät painotukset 1200-luvun keskusteluissa inkarnaation psykologiasta muodostavat kaksi tulkintaperinnettä suhteessa siihen, miten psykologiaa (ymmärrettynä luonnonfilosofian osa-alueena) sovellettiin inkarnaatio-oppiin. Nämä perinteet ovat varhaisten fransiskaanien kehittämä fransiskaanitraditio ja Tuomas Akvinolaisen myötä kehittynyt tomistinen traditio. Analyysi toisaalta osoittaa myös näiden perinteiden joustavuuden, sillä kaikki fransiskaanit eivät seuranneet vain fransiskaanitraditiota ja kaikki dominikaanit eivät puolestaan seuranneet varauksettomasti tomistista traditiota. Tutkimuksesta käy myös ilmi, että inkarnaation psykologiasta käydyssä keskustelussa teologia ja luonnonfilosofia vaikuttivat huomattavasti toinen toisiinsa. Teologit omaksuivat käsityksiä luonnonfilosofian alaan kuuluneesta psykologiasta ja sovelsivat niitä teologiseen keskusteluun. Toisaalta taas teologiassa kehitetyt käsitykset vaikuttivat luonnontieteissä esitettyihin näkemyksiin sielusta kuten osoittaa esimerkiksi keskustelu Kristuksen tahdosta järkenä ja luontona.
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
ThePsych.pdf 1.271Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record