Käsityö ja asenteet – oppiaineen tulevaisuus

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/224415

Citation

Hilmola , A & Autio , O 2017 , ' Käsityö ja asenteet – oppiaineen tulevaisuus ' , Ainedidaktiikka , Vuosikerta. 1 , Nro 1 , Sivut 39–59 . https://doi.org/10.23988/ad.v1i1.60731

Title: Käsityö ja asenteet – oppiaineen tulevaisuus
Author: Hilmola, Antti; Autio, Ossi
Contributor organization: Kasvatustieteiden osasto
Design oppiminen, tekijäkulttuuri ja teknologia (MaDe)
Date: 2017-09-12
Language: fin
Number of pages: 21
Belongs to series: Ainedidaktiikka
ISSN: 2489-5636
DOI: https://doi.org/10.23988/ad.v1i1.60731
URI: http://hdl.handle.net/10138/224415
Abstract: Jo vuoden 1970 komiteanmietinnössä todetaan, että teknisen työn ja tekstiilityön opetuksen tulisi olla yhteistä koko ikäluokalle. Tämän jälkeen opetussuunnitelmaa on uudistettu useamman kerran, mutta koulutuspoliittisesti tarkoituksenmukaista ratkaisua käsityön opetuksen järjestämiseksi ei ole löytynyt. Tässä artikkelissa tarkastellaan oppilaiden asenteita käsityön oppiainetta kohtaan. Tutkimusaineisto on kerätty lukuvuoden 2013–2014 aikana. Tutkimusote on kvantitatiivinen ja aineisto (N = 982) on demografisesti koko maata edustava. Artikkelissa avataan käsityön opetuksen järjestämiseen liittyvää problematiikkaa ja teoreettiset lähtökohdat perustuvat aiempiin käsityön oppiaineen asenteisiin liittyvän tutkimuskirjallisuuden tarkasteluun. Varsinainen tutkimuskysymys on: Missä määrin tyttöjen ja poikien käsityön oppiaineeseen liittyvät asenteet ja käsitykset eroavat toisistaan? Tulosten perusteella teknisen työn sisältöjen painotettuun opetukseen osallistuneiden oppilaiden asenteet ovat selvästi myönteisempiä kuin saman sisältöiseen (yhtä paljon teknistä työtä ja tekstiilityötä) opetukseen osallistuneiden oppilaiden asenteet. Lisäksi painotettuun teknisen työn sisältöjen opetukseen osallistuneet oppilaat hakeutuvat muita useammin ja saman sisältöiseen opetukseen osallistuneet muita harvemmin käsityön valinnaiseen opetukseen. Edelleen tutkimuksen pohjalta voidaan esittää yksilön valinnan mahdollisuuksien kunnioittamisen näkökulmasta oikeutettu kysymys: Annetaanko kaikille oppilaille riittävä mahdollisuus painottaa kiinnostuksensa ja taipumuksensa mukaisia käsityön oppisisältöjä?
Subject: 516 Kasvatustieteet
asenteet
sukupuoli
käsityön opetus
tekninen työ
tekstiilityö
ATTITUDES
GENDER
craft education
technical craft
textile craft
Peer reviewed: Yes
Rights: cc_by_nc_nd
Usage restriction: openAccess
Self-archived version: publishedVersion


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
document.pdf 390.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record