Villiruoan arvostus, käyttö ja kulutus : itse saalistettua, valmistettua ja nautittua

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201709225406
Title: Villiruoan arvostus, käyttö ja kulutus : itse saalistettua, valmistettua ja nautittua
Author: Taskinen, Reetta
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Economics and Management
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201709225406
http://hdl.handle.net/10138/224552
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kuluttajaekonomia
Consumer Economics
Konsumentekonomi
Abstract: Villiruoalla on pitkät perinteet suomalaisessa ruokakulttuurissa. Viime aikoina kiinnostus villiruokaa kohtaan on noussut kuluttajien keskuudessa. Tutkimus tarkastelee villiruoan harrastajien raaka-aineiden hankintaa, kuten villiyrttien keräämistä tai riistan metsästämistä sekä villiraaka-aineiden käyttöä, kuten ruokien valmistamista. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys pohjaa kuluttaja- ja kulttuurintutkimuksen perinteeseen. Analyysin kohteena on se, miten villiruoka ilmentää ruokakuluttajuutta. Työssä kysytään, miten itse tekeminen on läsnä villiruoan kulutusprosessissa ja miten villiruoka ymmärretään sen käyttäjien keskuudessa osana suomalaista ruokakulttuuria. Tutkielma on toteutettu laadullisin menetelmin. Aineisto koostuu sähköisellä lomakkeella kerätyistä avoimista vastauksista, jotka kerättiin kohdennetusti villikasvien, sienien ja riistan harrastajilta. Vastaajia oli 399 henkilöä ja he edustivat monipuolisesti eri ikäryhmiä ja erilaisia kotitalouksia eri puolilta Suomea. Aineiston keruumenetelmästä ja vapaasta tehtävänannosta johtuen kuluttajien vastaukset vaihtelivat listausten, selostusten ja kertomusten välillä. Tiivisrakenteisesti kirjoitetut ilmaukset kuvaavat villiruoan kulutusta erityisesti kulttuurisena ilmiönä. Analyysi on toteutettu pelkistämällä ja ryhmittelemällä havaintoja, jonka jälkeen on muodostettu temaattisia kokonaisuuksia villiruoan hankinnasta ja käytöstä kulutusprosessina sekä kulttuurisena ilmiönä. Tutkimuksen tulosten perusteella nykyajan villiruoan kuluttajat ovat omaksuneet ruokakansalaisuuden ja käsityöläiskuluttajuuden piirteitä, joissa merkityksellistä on massatuotannon ja globaalin ruokajärjestelmän vastustaminen. Kulttuurissa vaalitun perinteen ja elämäntavan lisäksi villiruoan kuluttaminen on harrastajilleen vaihtoehtoinen ruoanhankintatapa, jossa yhdistyvät paikallisuus, luonnonmukaisuus, ekologisuus ja eettisyys. Villiruoan hankintaan ja käyttöön liittyy keskeisesti itse tekemisen kulutuseetos, joka palauttaa kuluttajille heidän menettämäänsä ruoan hallinnan tunnetta. Samalla se lisää ruokaketjun läpinäkyvyyttä. Itse tekemällä kuluttaja kokee saavansa myös taloudellista hyötyä sekä varmistavansa niin raaka-aineen kuin sen valmistusprosessin puhtauden. Lisäksi harrastuksensa parissa villiruoan kuluttajat ylläpitävät ja edistävät ruokakulttuuria. Villiruoka on käyttäjilleen herkullinen ja arvokas raaka-aine, joka rikastaa arkea ja kunnioittaa juhlaperinnettä.
Subject: villiruoka
käsityöläiskuluttaja
ruokakansalainen
ruokakulttuuri
itse tekeminen


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Reetta_Taskinen_maisterintutkielma_8_2017.pdf 941.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record