Sosioekonomisen aseman yhteys helsinkiläisten parodontaaliterveyteen vuosina 2001–2003

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201709255419
Title: Sosioekonomisen aseman yhteys helsinkiläisten parodontaaliterveyteen vuosina 2001–2003
Author: Nieminen, Tiina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201709255419
http://hdl.handle.net/10138/224579
Thesis level: master's thesis
Discipline: Public Health Dentistry
Terveydenhuolto (Suun terveydenhuolto)
Hälso- och sjukvård (mun- och tandhälsa)
Abstract: Suun terveydenhuollon palveluiden tulisi olla tasapuolisesti kaikkien saatavilla. Kuitenkin erot suomalaisten suunterveydessä ovat suuria eri sosioekonomisten ryhmien välillä. Sosioekonomisten ryhmien välisten suunterveyden erojen selvittäminen mahdollistaa niiden huomioimisen suun terveydenhuollon palveluiden suunnittelussa ja toteuttamisessa. Tutkielman tavoitteena oli selvittää sosioekonomisen aseman yhteyttä parodontaaliterveyteen helsinkiläisillä aikuisilla käyttäen parodontaaliterveyden indikaattoreina CPI-indeksiä sekä suoritettujen parodontologisten toimenpiteiden lukumäärää. Tutkittavien ikä ja sukupuoli otettiin myös huomioon. Tutkimuspopulaatio koostui yli 29-vuotiaista helsinkiläisistä, jotka olivat käyneet Helsingin kaupungin hammashoidossa vuosina 2001–2003. Saatujen tulosten perusteella sosioekonomisen aseman ja parodontaaliterveyden välillä on yhteys tutkitussa helsinkiläisaineistossa. Ylemmillä toimihenkilöillä parodontaaliterveys oli parhaimmalla tasolla, kun taas alemmilla sosioekonomisilla ryhmillä, kuten työttömillä, tilanne oli parodontaaliterveyden osalta selvästi heikompi. Tutkimuspopulaatio vastasi sosioekonomisen aseman suhteen hyvin koko Helsingin väestöä, joten tuloksista saadaan kattava kuva helsinkiläisten aikuisten parodontaaliterveydestä vuosina 2001–2003.
Subject: periodontal health
socioeconomic status
community periodontal index


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record