Primary total hip arthroplasty for primary osteoarthritis in Finland : a national register based analysis

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-9657-51-3
Title: Primary total hip arthroplasty for primary osteoarthritis in Finland : a national register based analysis
Author: Mäkelä, Keijo
Other contributor: Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta, kliininen laitos
Helsingfors universitet, medicinska fakulteten, institutionen för klinisk medicin
University of Helsinki, Faculty of Medicine, Institute of Clinical Medicine
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2010-05-12
Language: en
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-9657-51-3
http://hdl.handle.net/10138/22460
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: The first aim of the current study was to evaluate the survival of total hip arthroplasty (THA) in patients aged 55 years and older on a nation-wide level. The second aim was to evaluate, on a nation wide-basis, the geographical variation of the incidence of primary THA for primary OA and also to identify those variables that are possibly associated with this variation. The third aim was to evaluate the effects of hospital volume: on the length of stay, on the numbers of re-admissions and on the numbers of complications of THR on population-based level in Finland. The survival of implants was analysed based on data from the Finnish Arthroplasty Register. The incidence and hospital volume data were obtained from the Hospital Discharge Register. Cementless total hip replacements had a significantly reduced risk of revision for aseptic loosening compared with cemented hip replacements. When revision for any reason was the end point in the survival analyses, there were no significant differences found between the groups. Adjusted incidence ratios of THA varied from 1.9- to 3.0-fold during the study period. Neither the average income within a region nor the morbidity index was associated with the incidence of THA. For the four categories of volume of total hip replacements performed per hospital, the length of the surgical treatment period was shorter for the highest volume group than for the lowest volume group. The odds ratio for dislocations was significantly lower in the high volume group than in the low volume group. In patients who were 55 years of age or older, the survival of cementless total hip replacements was as good as that of the cemented replacements. However, multiple wear-related revisions of the cementless cups indicate that excessive polyethylene wear was a major clinical problem with modular cementless cups. The variation in the long-term rates of survival for different cemented stems was considerable. Cementless proximal porous-coated stems were found to be a good option for elderly patients. When hip surgery was performed on with a large repertoire, the indications to perform THAs due to primary OA were tight. Socio-economic status of the patient had no apparent effect on THA rate. Specialization of hip replacements in high volume hospitals should reduce costs by significantly shortening the length of stay, and may reduce the dislocation rate.Tutkimuksemme tarkoituksena oli arvioida lonkan tekonivelten pysyvyyttä 55-vuotiailla ja sitä vanhemmilla suomalaisilla väestöpohjaisesti Suomen Endoproteesirekisteriin perustuen. Arvioimme lisäksi lonkan tekonivelleikkausten alueellista ilmaantuvuutta Suomessa, sekä ilmaantuvuuden vaihteluun vaikuttavia tekijöitä. Tutkimme myös sairaalakohtaisten leikkausmäärien vaikutusta leikkaushoitojakson pituuteen ja kustannuksiin sekä komplikaatioiden määrään. Sementittömien lonkan tekonivelten uusintaleikkausriski aseptisen irtoamisen vuoksi oli pienempi kuin sementtikiinnitteisten tekonivelten. Lonkan tekonivelleikkausten ilmaantuvuus vaihteli 1.9 -3.0 kertaisesti tutkimusajanjakson aikana. Alueiden tulotaso tai keskimääräinen yleinen sairastavuus eivät vaikuttaneet lonkkaleikkausten ilmaantuvuuteen. Leikkaushoitojakso oli merkitsevästi lyhyempi sairaaloissa, joissa lonkan tekonivelleikkauksia tehtiin paljon, verrattuna sairaaloihin, joissa lonkkaleikkauksia tehtiin vähän. Lonkan tekonivelen sijoiltaanmenoriski oli suurempi sairaaloissa, joissa lonkan tekonivelleikkauksia tehtiin vähän, verrattuna sairaaloihin, joissa lonkkaleikkauksia tehtiin paljon. Sementtikiinnitteisten tekonivelten pysyvyys vaihtelee suuresti 55-vuotiailla ja sitä vanhemmilla potilailla. Sementittömät, karhennetut titaanivarret ovat pysyvyydeltään erinomaisia myös iäkkäämmillä lonkkapotilailla. Muovisen liukupinnan (liner) kuluminen ja siitä aiheutuvat uusintaleikkaukset voivat olla ongelma sementittömiä, titaanisia kuppikomponentteja käytettäessä. Kun lonkan tekonivelkirurgiaa harjoitetaan laaja-alaisesti isommissa keskuksissa, tavallisen nivelrikon vuoksi tehtävien lonkkaleikkausten leikkausaiheet pysyvät kohtuullisena. Lonkan tekonivelleikkausten keskittäminen sairaaloihin, joissa leikkauksia tehdään paljon, vähentää merkittävästi kustannuksia, ja todennäköisesti vähentää sijoiltaanmenoriskiä.
Subject: ortopedia ja traumatologia
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
primaryt.pdf 930.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record