The Effect of Helium Emissions by a Superconducting Gravimeter on the Rubidium Frequency Standards of Absolute Gravimeters

Visa fullständig postPermalänk

http://hdl.handle.net/10138/224767

Filer under denna titel

Filer Storlek Format Granska

There are no files associated with this item.

Titel: The Effect of Helium Emissions by a Superconducting Gravimeter on the Rubidium Frequency Standards of Absolute Gravimeters
Författare: Mäkinen, J; Virtanen, H; Bilker-Koivula, M; Ruotsalainen, H; Näränen, J; Raja-Halli, A
Utgivare: Springer Science $$ Business Media
Datum: 2015
Språk: en
Tillhör serie: Proceedings of the IGFS 2014
DOI: https://doi.org/10.1007/1345_2015_205
Permanenta länken (URI): http://hdl.handle.net/10138/224767


Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post