Reappraisal of the Angerman River decay time estimate and its application to determine uncertainty in Earth viscosity structure

Visa fullständig postPermalänk

http://hdl.handle.net/10138/224768

Filer under denna titel

Filer Storlek Format Granska

There are no files associated with this item.

Titel: Reappraisal of the Angerman River decay time estimate and its application to determine uncertainty in Earth viscosity structure
Författare: Nordman, M; Milne, G; Tarasov, L
Utgivare: Oxford University Press; Royal Astronomical Society
Datum: 2015
Språk: en
Tillhör serie: Geophysical Journal International
ISSN: 0956-540X
Permanenta länken (URI): http://hdl.handle.net/10138/224768


Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post