The effect of helium emissions by a superconducting gravimeter on the rubidium frequency standards of absolute gravimeters

Visa fullständig postPermalänk

http://hdl.handle.net/10138/224964

Filer under denna titel

Filer Storlek Format Granska

There are no files associated with this item.

Titel: The effect of helium emissions by a superconducting gravimeter on the rubidium frequency standards of absolute gravimeters
Författare: Mäkinen, Jaakko; Virtanen, Heikki; Bilker-Koivula, M.; Ruotsalainen, Hannu; Näränen, Jyri; Raja-Halli, Arttu
Utgivare: Springer International Publishing
Datum: 2016
Språk: en
Tillhör serie: IGFS2014 Proceedings of the 3rd International Gravity Field Service (IFGS), Shanghai, China, June 30 - July 6, 2014. International Association of Geodesy Symposia 144
ISBN: 978-3-319-39819-8
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-39819-8
Permanenta länken (URI): http://hdl.handle.net/10138/224964


Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post