Katuvat ja katalat : Pahojen hahmojen kuvaus C. S. Lewisin avaruustrilogiassa

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201709275421
Titel: Katuvat ja katalat : Pahojen hahmojen kuvaus C. S. Lewisin avaruustrilogiassa
Författare: Jussila, Jukka
Medarbetare: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning
Utgivare: Helsingin yliopisto
Datum: 2017
Språk: fin
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201709275421
http://hdl.handle.net/10138/225042
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Ämne: Comparative Literature
Yleinen kirjallisuustiede
Allmän litteraturvetenskap
Abstrakt: Tutkimuksen kohteena on Clive Staples Lewisin (1898-1963) avaruustrilogia: Out of the Silent Planet (1938), Perelandra (1943) ja That Hideous Strength (1945). Tutkimuskysymyksenä on sen selvittäminen, mikä tekee kirjasarjan antagonisteista pahoja. Teoreettisena lähtökohtana käytetään Lewisin itse tutkimaa ja tunnustamaa luonnollisen lain traditiota, jota täydennetään kristillisellä moraalikäsityksellä. Tätä sovelletaan kirjasarjan luonnollista lakia rikkoviin hahmoihin, ja todetaan, mille näiden asema hyvinä tai pahoina hahmoina perustuu. Tarkastelu toteutetaan kirjasarjan henkilöhahmojen tutkimuksena ensimmäisestä kirjasta alkaen, ja käydään läpi näiden rikkomukset luonnollista lakia vastaan. Näin selvitetään hahmojen toiminnan ilmeiset motiivit, suhteuttaen ne sitten ilmentämiinsä hyveisiin ja paheisiin. Tutkimuksessa osoitetaan, että Lewisin avaruustrilogiassa pahojen hahmojen pahuus ei synny näiden asemasta antagonistina, vaan toistuvista rikkomuksista luonnollista lakia kohtaan. Teosten yhteiskuntakriittinen sävy varoittaa myös antagonistien edustamien ideologioiden tuomasta konkreettisesta uhasta niille oikeuksille, vapauksille ja vastuulle, jotka ihmisen asema osana länsimaalaista yhteiskuntaa sen jäsenille suo. Keskeiseksi teemaksi tutkimuksessa nousee myös pahaa tekevien protagonistien ja sivuhenkilöiden ilmentämä katumus, joka toimii kirjasarjassa synninpäästönä ja aikaansaa halun sovittaa tekonsa näin painottaen trilogian kristillistä pohjavirettä.


Filer under denna titel

Filer Storlek Format Granska

There are no files associated with this item.

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post