Materiaalisuus peruskoululaisten yhteisöllisessä suunnitteluprosessissa

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201710045510
Titel: Materiaalisuus peruskoululaisten yhteisöllisessä suunnitteluprosessissa
Författare: Yrjönsuuri, Varpu
Medarbetare: Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Utgivare: Helsingin yliopisto
Datum: 2017
Språk: fin
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201710045510
http://hdl.handle.net/10138/225188
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Ämne: Craft Science
Käsityötiede
Slöjdvetenskap
Abstrakt: The purpose of this study is to describe and analyse elementary school students' material practices and materially mediated designing during a collaborative design process. Materiality in design was examined from three points of view: (1) materials as an aid for thinking, (2) materials as social mediators and (3) physical properties of materials. Previous studies concerning materiality have been focusing mostly in adults' design process. The data was collected as part of the research project Co4-Lab, in which elementary school students engage in a collaborative designing. Research data consisted of the video recordings of six design sessions where three groups of 5th grade students were building a material model of their innovation. Three levels of analysis were conducted, including an overview of the design session, identifying significant events and detailed analysis of dialogue and embodied actions. Deeper analysis become possible by combining all three levels. The results indicate that students used materials as mediators for ideation and collaboration. Materials became visible as an aid for thinking when students were testing ideas or structures. They also manipulated materials during a collaborative ideation. In social interaction materials were used to support verbalization and they affected division of work. There were also some problems related to materials. Constructing the simple models was slow, a lot of non-task related actions occurred and some students were left without anything to do. The role of the model as an aid for designing seemed to be vague. Modelling was used mostly to solve issues concerning the model itself not the object of design. Guidance and support is important to utilize full potential of materiality in elementary school students' design process.Tämän tutkimuksen tarkoitus on kuvata ja analysoida materiaalisuuden ilmenemistä peruskoululaisten suunnitteluprosessissa. Materiaalisuutta on tutkittu aiemmin pääasiassa osana aikuisten suunnittelua tai peruskoululaisten prosessin yhtenä osa-alueena. Aiemman tutkimuksen perusteella materiaalisuuden roolia suunnittelussa voidaan hahmottaa kolmesta näkökulmasta: (1) materiaalit ajattelun apuna, (2) materiaalit sosiaalisina välittäjinä sekä (3) materiaalien fyysisten ominaisuuksien vaikutus. Tutkimuksessa analysoidaan millä tavoilla materiaalisuus voi ilmetä peruskoululaisten työskentelyssä ja idean kehittelyssä, kun he rakentavat mallinnusta osana laajempaa suunnitteluprosessia. Lisäksi materiaalien roolia eritellään kolmesta edellä mainitusta näkökulmasta. Aineisto kerättiin osana Co4Lab-tutkimushanketta, jossa peruskoulun oppilaat pääsevät toteuttamaan suunnitteluprojekteja opettajien, tutkijoiden ja ulkopuolisten asiantuntijoiden tukemana. Aineisto koostui kolmen viidesluokkalaisen pienryhmän työskentelystä kuvatusta videomateriaalista. Analysoitavaksi valittiin kultakin ryhmältä kaksi sellaista työskentelykertaa, joina he rakentavat keksinnöstään materiaalista mallinnusta. Videoaineisto analysoitiin kolmitasoisesti edeten yleiskuvan hahmottamisesta merkityksellisten tilanteiden valinnan kautta yksityiskohtaiseen mikroanalyysiin. Kokonaiskuva ja jäsennys syntyivät kolmen tason analyyseja yhdistämällä. Oppilaat hyödynsivät materiaaleja idean kehittelyssä sekä käytännön työskentelyn ongelmanratkaisussa. Materiaalisuus tuli näkyväksi ajattelun apuna, kun oppilaat testasivat ideoita ja rakentamisen ratkaisuja materiaaleilla tai käsittelivät mallinnusta ideointikeskustelun lomassa. Sosiaalisessa vuorovaikutuksessa materiaaleja käytettiin sanallistamisen tukena sekä ryhmätyöskentelyn työnjaon jäsentämisessä. Haasteilta ei kuitenkaan vältytty, sillä työskentely oli hidasta, siirtyi helposti harhapoluille ja vaikutti aiheuttavan toisinaan turhautumista. Mallinnus nousi pääosaan ja sen avulla tutkittiin lähinnä mallinnukseen itseensä liittyviä kysymyksiä. Epätasainen työnjako jätti osan ryhmästä usein toimettomaksi eikä mallinnuksen ulkonäkö miellyttänyt oppilaita. Peruskoululaisten materiaalinen työskentely vaatii siis tuekseen ohjausta, jotta sen suunnittelua rikastuttava ja tukeva potentiaali pääsee esiin.
Subject: käsityönopetus
muotoilukasvatus
materiaalisuus
kehollinen ajattelu


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
Yrjonsuuri_Gradu_2017.pdf 1.860Mb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post