Nuorten kuljettajien onnettomuudet suhteessa kuljettajatutkinnon sisältöön

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201710045503
Title: Nuorten kuljettajien onnettomuudet suhteessa kuljettajatutkinnon sisältöön
Author: Salenius, Salla
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201710045503
http://hdl.handle.net/10138/225199
Thesis level: master's thesis
Abstract: The majority of young people pass their driving test on the first attempt. Despite the high pass rates, 18–24-year-olds are over-represented in fatal crashes. The purpose of this study was to evaluate the Finnish driving test with respect to young driver crashes: Do the tests cover the topics in which young drivers have difficulties and are the test criteria relevant to those problems? At first, young driver crashes in Finland are analyzed more generally. The study included all 18–24-year old drivers' fatal crashes (n=232) investigated by the Accident Investigation Teams in Finland between 2008 and 2012. Driving test evaluation was based on the questions asked in the theory test and on the guidelines for the practical driving test. Both the questions and the guidelines were valid at the time of the research. Crash data analysis and the evaluation of the driving test were conducted by utilizing a four-level hierarchical model of driving behavior. The model conceptualizes driving as multitasking and a multilevel process during which different kinds of factors and operations models interact. The four levels from top to bottom are: 4) "Goals for life and skills for living", 3) "Goals and context of driving", 2) "Mastery of traffic situations" and 1) "Vehicle maneuvering". The results showed that most of the troubles faced by culpable young drivers belonged to the two highest levels. Young drivers had adequate vehicle maneuvering skills but they had difficulties on the strategical levels. Those difficulties often associated with risky driving behavior. Troubles with managing traffic situations and vehicle maneuvering were identified less frequently and they were mainly errors in perception. Among the young drivers not guilty in crashes errors in perception were almost the only identified problems with driving. The driving test mostly assesses students' knowledge of traffic rules and their ability to apply them in practice as well as their skills of vehicle handling. Topics and skills belonging to the two highest hierarchy levels are practically not measured at all. In the future the theory test should be developed by increasing the number of questions and the level of difficulty as well as adding questions related to the topics of the uppermost hierarchy levels. As for the actual driving test, it should be lengthened. Driving simulators could also be utilized.Valtaosa nuorista läpäisee kuljettajatutkinnon ensimmäisellä yrityskerralla. 18–24-vuotiaat kuljettajat ovat kuitenkin yliedustettuina kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa, mikä on ristiriidassa tutkinnon suurten läpäisyosuuksien kanssa. Tässä tutkielmassa arvioitiin: 1) Millainen suomalaisen kuljettajatutkinnon sisältö on suhteessa nuorille kuljettajille tapahtuneisiin onnettomuuksiin; arvioidaanko kuljettajatutkinnossa niitä aihealueita, joilla nuorten ajamisessa ilmenee ongelmia? ja 2) Ovatko arvioitavien aihealueiden painotukset havaittuihin ongelmiin nähden sopivat? Työn alussa analysoin, millaisia nuorten kuljettajien onnettomuudet Suomessa ylipäänsä ovat. Tarkastelussani olivat tutkijalautakuntien tutkimat 18–24-vuotiaille vuosina 2008–2012 tapahtuneet kuolemaan johtaneet onnettomuudet (n=232) sekä työn tekohetkellä käytössä ollut kuljettajatutkinnon teoriakoekysymyspatteristo ja ajokoeohjeistus. Analyysini viitekehyksenä käytin ajokäyttäytymisen laajennettua hierarkkista mallia, jossa kuljettajan ajosuoritusta jäsennetään hierarkkisesti eri tasoille sijoittuvien toimintamallien ja tekijöiden avulla. Malliin sisältyvät tasot ylimmästä alkaen ovat: 4) "Elämän tavoitteet ja elämän taidot", 3) "Ajamisen tavoitteet ja tilanne", 2) "Liikennetilanteiden hallinta" ja 1) "Ajoneuvon käsittely". Suurin osa onnettomuuden aiheuttaneiden nuorten ajamisessa tunnistetuista haasteista liittyi ajamisen hierarkkisen mallin kahdelle ylimmälle tasolle. Nuorilla ei niinkään ilmennyt puutteita ajoneuvon käsittelytaidoissa, vaan ongelmat olivat enemmänkin strategisen tason haasteita, joihin liittyi usein riskikäyttäytymistä. Ongelmat liikennetilanteiden hallinnassa sekä ajoneuvon käsittelyssä olivat selvästi harvinaisempia liittyen useimmiten havaintovirheisiin. Onnettomuudessa vastapuolena olleilla nuorilla riittämätön havainnointi oli miltei ainoa tunnistettu ongelma ajamisessa. Kuljettajatutkinnossa arvioidaan pääasiassa vain kokelaan liikennesääntöjen tuntemusta, kykyä toimia käytännössä niiden mukaisesti sekä taitoa käsitellä ajoneuvoa. Kahden ylimmän hierarkiatason asioita ei mitata käytännössä lainkaan. Tulevaisuudessa teoriakoetta tulisi kehittää muun muassa kasvattamalla kysymysmääriä ja vaikeustasoa sekä lisäämällä ylimpien hierarkiatasojen aiheisiin liittyviä kysymyksiä. Ajokokeen kestoa tulisi pidentää ja sen voisi toteuttaa useammassa osassa. Kokeessa voitaisiin hyödyntää myös simulaatiota.
Subject: nuoret kuljettajat
onnettomuudet
kuljettajatutkinto
ajamisen hierarkkinen malli
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Salenius_lopullinen gradu.pdf 1.465Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record