Lääkäriseura Duodecimin historiallisia dokumentteja