Opettaja kotimaisessa lastenelokuvassa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201710045488
Title: Opettaja kotimaisessa lastenelokuvassa
Alternative title: Teachers in Finnish children's films
Author: Pankka, Essi
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201710045488
http://hdl.handle.net/10138/225201
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Fiction affects our values, our ideas of stereotypes, and our world view. Thus we can not ignore what children, the youth and adults watch during their screen time. Currently Finnish children's movies are thriving. They collect more and more viewers every year beating even American blockbusters. The objective of this thesis is to study the representations of teachers and school in Finnish children's movies. What do children learn about teachers and school by watching movies even before they attend school themselves? The research material of this thesis consists of ten Finnish children's movies that include at least one teacher character. The methodological approach selected is data-oriented content analysis. The research questions are about what kind of teachers there are in Finnish movies and which methods are used to build these characters, how the teachers affect the story and how they demonstrate school in the movies. In addition, teaching and its challenges are also presented in the light of relevant literature. This thesis also includes information about media and movie education. In these 21st century children's movies there are 20 teacher representations. Half of them are male and half are female. Some of the teachers are in small support roles and some are among the leading characters of the movie. Whereas some characters are comical, others are mean and even a little scary. In every movie, school is represented as a nice or neutral space to be in. In all of the movies, going to school is a part of life for children and in some of the movies, it is seen even as a privilege.Fiktio vaikuttaa arvoihimme, maailmankuvaamme ja stereotypiakäsityksiin. Siksi ei ole yhdentekevää, mitä lapset, nuoret ja aikuiset lisääntyvällä ruutuajallaan katsovat. Kotimainen lastenelokuva elää kultakauttaan ja kerää vuosi vuodelta enemmän katsojia, päihittäen jopa amerikkalaiset suurelokuvat. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää miten kotimaisessa 2000-luvun lastenelokuvassa kuvataan peruskouluikäisten lasten opettajia ja koulua. Mitä alle kouluikäinen tai alakouluikäinen lapsi näkee katsoessaan lastenelokuvia ja minkälaisen käsityksen koulusta ja opettajista saa pelkästään elokuvien perusteella. Aineistona toimi kymmenen kotimaista lastenelokuvaa, joissa oli mukana vähintään yksi opettajahahmo. Elokuvat purettiin havainnointilomakkeen avulla ja sen jälkeen analysoitiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin keinoin. Tutkimuskysymykset kiinnittävät huomiota siihen millaisia opettajia kotimaisessa lastenelokuvassa on ja millä keinoin heidän hahmoilleen luodaan syvyyttä, miten elokuvien opettajat vaikuttavat tarinan juoneen ja päähenkilöihin ja miten koulua käsitellään elokuvissa. Tulokset kytkettiin kasvatustieteen opettajakirjallisuuteen ja opettajiin kohdistuviin odotuksiin. Lisäksi tutkielmassa käsiteltiin lasten ja median suhdetta sekä elokuvakasvatusta. 2000-luvulla tehdyissä kotimaisissa lastenelokuvissa esiintyy yhteensä 20 opettajahahmoa, joista puolet on miehiä ja puolet naisia. Opettajilla on elokuvissa erilaisia rooleja. Osa opettajista on melko merkityksettömissä sivurooleissa, mutta monella on tarinankuljetuksessa keskeinen rooli päähenkilönä toimivan lapsen näkökulmasta. Opettajista lähes kaikki ovat normaalivartaloisia ja ulkoisesti neutraaleja. Osaa hahmoista kuvataan hieman koomisemmin, toiset ovat ilkeitä ja jopa vähän pelottavia. Koulu esitetään kaikissa elokuvissa joko mukavana paikkana tai neutraalisti. Koulussa voi olla ikäviä ihmisiä, aikuisia tai lapsia, mutta koulunkäyntiä pidetään silti kotimaisessa lastenelokuvassa lähinnä etuoikeutena tai arkisena osana lasten elämää.
Subject (yso): lastenelokuvat
elokuvakasvatus
opettajuus
representaatio


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record