Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja

 

Recent Submissions

  • Lahti, Raimo (Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta, 2013)
    FORUM IURIS
    Tämä rikosoikeuden emeritusprofessori Pekka Koskisen (1943–2011) muistojulkaisu sisältää rikosoikeuspäivänä 27.2.2012 Helsingin yliopiston Porthaniassa pidetyt esitykset joko sellaisinaan tai julkaisemista varten tarkistettuina. Tuo rikosoikeuspäivä oli omistettu Pekka Koskisen muistolle. Lisäksi julkaisun alkuun on otettu Raimo Lahden laatima muistokirjoitus, joka ilmestyi alkuaan Suomalaisen Tiedeakatemian vuosikirjassa 2011. Tämä muistojulkaisu ilmestyy ajankohtana, jolloin Pekka Koskisen syntymästä on kulunut 70 vuotta. Rikosoikeuspäivän järjestäjä oli rikosoikeuden oppiaine Helsingin yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta. Kirjoittajat ovat Pekka Koskisen läheisiä työtovereita ja oppilaita. Rikosoikeuspäivän esitykset ja siten myös tämän julkaisun kymmenen kirjoitusta kytkeytyvät tavalla tai toisella yleisaiheeseen ”Rikosoikeuden muutos 1960-luvulta 2010-luvulle”, ja niissä tuodaan esiin kunkin teeman kosketuskohtia Pekka Koskisen tieteelliseen tuotantoon ja toimintaan. Julkaisun kirjoitukset valaisevat Pekka Koskisen elämänuran aikaista rikosoikeuden muutosta sekä nostavat esille hänen tieteellisen tuotantonsa ja toimintansa merkityksen rikosoikeustutkimukselle ja rikoslainsäädännön uudistamiselle.
  • Hirvonen, Ari (Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta, 2011)
    Yleisen oikeustieteen julkaisuja 17